El programari Bynocs

Teràpia dicòptica per a l'ambliopia o l'ull gandul

Què és l'ambliopia?

L'ambliopia, comunament coneguda com "ull gandul", és una malaltia greu que es refereix a la reducció de la visió d'un ull. En poques paraules, és quan un ull no es coordina amb l'altre com hauria de fer. L'ambliopia es produeix principalment per les següents raons:

  1. Errors refractius significatius, com ara miopia, hipermetropia o astigmatisme.
  2. Estrabisme o ulls creuats.
  3. Anormalitats estructurals, com ara l'opacitat a la còrnia o el cristal·lí.

 

Els símptomes de l'ambliopia són generalment un ull errant. Però els símptomes poden no ser sempre evidents. Per tant, la detecció precoç de l'ambliopia és crucial per al seu tractament amb èxit. 

Què és la teràpia dicòptica?

L'entrenament dicòptic és un enfocament terapèutic relativament nou però prometedor perl'ambliopia. Atès que l'ambliopia s'associa amb la funció cortical visual (neuroplasticitat), esdevé crucial implicar l'entrenament binocular en el seu tractament. Per tant, la idea de la teràpia dicòptica és l'equilibri binocular, en què el pacient ha de mirar imatges ajustades per contrast per obligar el cervell a utilitzar més l'ull ambliop i millorar-ne la coordinació.

Com funciona la teràpia dicòptica per al tractament de l'ambliopia?

La tècnica utilitza videojocs que tenen com a objectiu l'estimulació simultània i separada dels dos ulls. Aquests jocs consisteixen en un entorn immersiu i atractiu en el qual es presenten imatges contrastades a diferents a cadascun dels ulls segons les seves necessitats. Els ulls treballen junts per controlar el contrast de la imatge que se'ls presenta a la vista en pantalla dividida. Aquest entrenament binocular en última instància millora l'amuntegament visual, la sensibilitat a la llum i l'atenció visual. 

Quins són els beneficis de la teràpia dicòptica?

A continuació es detallen els beneficis de la teràpia dicòptica:

  • Millora de l'agudesa visual
  • Sensibilitat de contrast millorada
  • Millor estereopsis; la percepció de l'estructura tridimensional mitjançant la visió binocular. 
  • Augment de l'agudesa estèreo; la mesura del llindar de l'agudesa de la percepció de la profunditat
  • Eliminació de la supressió interocular; el fenomen en què el senyal d'un ull inhibeix l'altre ull en presència de diferents imatges.

 

Bynocs AmblyGo és un programa d'entrenament segur i digital basat en el principi dicòptic per curar l'ambliopia. Per a més informació, consulteu la pàgina de Bynocs AmblyGo .