El programari Bynocs

La teràpia amb videojocs produeix resultats positius en el tractament de l'ambliopia - Bynocs

A Bynocs hem desenvolupat una teràpia moderna basada en videojocs per al tractament de l'ambliopia que és menys intrusiva i proporciona resultats realment duradors en comparació amb les opcions de tractament tradicionals. La solució basada en videojocs incorpora tecnologia moderna per augmentar la interactivitat de la solució i aborda la causa principal de l'ambliopia amb un enfocament multifacètic. Aquesta singularitat de la teràpia amb videojocs li dóna una avantatge sobre els tractaments tradicionals. 

L'ambliopia, comunament coneguda com "ull gandul", és un trastorn de la visió del neurodesenvolupament que afecta milions de persones a tot el món. Incrustada en l'intricat funcionament del cervell humà, aquesta condició presenta reptes i obstacles únics per a aquells que hi viuen. Tanmateix, els avenços recents en neurociència han obert el camí a teràpies innovadores que aprofiten el poder dels videojocs per revolucionar el tractament de l'ambliopia.

5 dificultats més comunes en ambliopia (ull gandul)

Viure amb ambliopia presenta a les persones reptes únics que poden afectar diversos aspectes de la seva vida quotidiana. Aquestes són algunes de les principals dificultats que es troben habitualment:

 • L'ambliopia pot alterar la capacitat de jutjar distàncies o navegar per entorns tridimensionals amb confiança.
 • Dificultats amb tasques que requereixen una guia visual precisa, com agafar una pilota o abocar líquid.
 • L'ambliopia pot dificultar el seguiment de línies de text sense problemes i mantenir un enfocament coherent, la qual cosa condueix a velocitats de lectura més lentes.
 • Reconèixer cares o distingir expressions facials subtils pot ser més difícil per a les persones amb ambliopia.
 • Algunes professions que requereixen una agudesa visual precisa, com ara pilots, conductors o artistes, poden suposar reptes addicionals per a les persones amb ambliopia.

5 dificultats habituals de l'ambliopia en forma de taula:

1. Reptes de percepció de la profunditat i consciència espacial

2. Dificultats amb tasques que requereixen precisió visual

3. Velocitat de lectura deteriorada i seguiment del text suau

4. Reptes en el reconeixement facial i la interpretació d'expressions

5. Limitacions potencials en determinades professions que requereixen una agudesa visual precisa

 

Llegeix també: 15 exercicis fàcils per tractar l'ull gandul!

 

Causa arrel de l'ambliopia (ull gandul)

En essència, l'ambliopia prové d'una desconnexió entre els ulls i el cervell durant les etapes crítiques de desenvolupament de la visió. Es produeix quan un ull no aconsegueix una agudesa visual normal, provocant un desequilibri en el processament de la informació visual per part del cervell. Aquest desequilibri pot sorgir de factors com l'estrabisme (desalineació ocular), errors de refracció (p. ex., miopia o hipermetropia) o la deprivació de l'entrada visual a causa de problemes relacionats amb els ulls.

Neurocientífic recerca ha revelat que l'ambliopia afecta principalment l'escorça visual del cervell, la regió responsable de processar i interpretar els estímuls visuals. En individus ambliops, l'ull afectat envia senyals més febles al cervell, la qual cosa condueix a una connexió disminuïda i una utilització reduïda de l'entrada visual d'aquest ull. Amb el temps, si no es tracta, això pot provocar una pèrdua permanent de la visió.

Llegeix: Ambliopia (ull gandul) Jocs per a nens divertits i interactius

Teràpia moderna orientada a videojocs per a pacients amb ambliopia

En els últims anys, les teràpies orientades als videojocs han sorgit com un enfocament innovador per tractar l'ambliopia. En capitalitzar l'atractiu innat dels videojocs, aquestes teràpies innovadores han transformat la manera com s'aborden els trastorns de la visió. En lloc dels tradicionals pedaços o exercicis monòtons, els videojocs ofereixen un mitjà atractiu i interactiu per al tractament de l'ambliopia.

Comenceu a veure resultats amb només 30-40 sessions

A Bynocs hem desenvolupat solucions de videojocs per a adults i nens amb ambliopia que es poden jugar fàcilment a casa. Els nostres videojocs estan desenvolupats per enginyers veterans i oftalmòlegs basats en els principis de la teoria dicòptica.

La solució, generalment segmentada en 30-40 sessions, utilitza tècniques com la Neuroplasticitat, l'entrenament binocular, la integració sensorial, l'aprenentatge perceptiu, l'equilibri de contrast i molt més! Les característiques i estimulacions dels nostres videojocs es poden personalitzar fàcilment segons la condició visual única del pacient. La solució també s'integra amb el programari d'anàlisi que crea informes de progrés compartibles a partir dels resultats i puntuacions dels videojocs. Aquests informes, quan es comparteixin amb el vostre metge, seran extremadament beneficiosos per al vostre tractament.

La teràpia amb videojocs millora la implicació i millora el compliment del tractament ambliopia

Un dels avantatges notables de les teràpies basades en videojocs és la seva capacitat per captivar i implicar els pacients, especialment els nens. En integrar el tractament ambliopia en el context d'un joc agradable, els videojocs poden motivar de manera efectiva les persones a participar activament en les sessions de teràpia. Aquest augment del compromís condueix a un millor compliment dels protocols de tractament, ja que els pacients tenen més probabilitats d'adherir-se als règims de teràpia quan els perceben com a experiències agradables i divertides.

Fes una ullada: Tractament ambliopia (ull gandul) en adults

8 estratègies clau per al tractament de l'ambliopia transformadora

Ambliopia de Bynocs Tractament de l'ull gandul considera tots els aspectes del desenvolupament neurològic per oferir una solució a llarg termini:

 • Plasticitat Neural i Desenvolupament Visual

La teràpia aprofita la notable capacitat del cervell per a la plasticitat neuronal, que li permet reconnectar i adaptar-se en resposta a l'entrada sensorial. En el context de l'ambliopia, on el cervell ha suprimit o limitat l'entrada de l'ull més feble, l'objectiu és promoure les connexions neuronals i enfortir la via visual associada a aquest ull.

 • Estimulació de la visió binocular

La teràpia basada en videojocs posa èmfasi en l'estimulació de la visió binocular, que consisteix a presentar diferents estímuls visuals a cada ull simultàniament. Mitjançant la participació dels dos ulls en les tasques visuals del joc, la teràpia pretén animar el cervell a processar i integrar la informació visual dels dos ulls, afavorint el desenvolupament de la visió binocular.

 • Enfocament d'atenció i mecanismes de retroalimentació

Durant el joc, l'atenció de l'individu es dirigeix cap a senyals visuals, objectius o reptes específics que es presenten al joc. Aquesta atenció centrada ajuda a activar els circuits neuronals associats amb el processament visual i millora la resposta del cervell a l'entrada de l'ull més feble. A més, el joc proporciona retroalimentació en temps real, reforçant les respostes visuals correctes i facilitant l'aprenentatge.

 • Integració sensorial i aprenentatge perceptiu

El compromís repetit amb les tasques visuals del videojoc afavoreix la integració sensorial i l'aprenentatge perceptiu. A mesura que el cervell rep i processa la informació visual de l'ull més feble, aprèn a extreure característiques visuals rellevants, a discriminar detalls fins i a percebre indicis de profunditat. Aquest aprenentatge perceptiu facilita la millora de l'agudesa visual i altres funcions visuals.

 • Equilibri de contrast i estimulació visual

La teràpia basada en videojocs sovint incorpora tècniques d'equilibri de contrast, on el contrast dels estímuls visuals presentats a l'ull més feble augmenta gradualment. Aquest augment controlat del contrast ajuda a superar la supressió de l'ull més feble i afavoreix la seva participació activa en el processament visual. La teràpia també proporciona un entorn visual ric, estimulant el sistema visual i afavorint l'activitat neuronal i la connectivitat.

 • Sincronització neuronal i canvis plàstics

Mitjançant l'acoblament sincronitzat dels dos ulls i l'activació repetida de circuits neuronals associats al processament visual, la teràpia promou la sincronització neuronal i els canvis plàstics en el sistema visual. Això inclou enfortir les connexions entre neurones, perfeccionar l'eficiència sinàptica i millorar la coordinació entre les àrees visuals del cervell. Aquests canvis contribueixen a millorar l'agudesa visual i la visió binocular.

 • Consolidació i transferència de l'aprenentatge

A mesura que avança la teràpia, el cervell experimenta la consolidació de les habilitats i estratègies visuals apreses. Aquestes habilitats visuals recentment adquirides comencen a generalitzar-se més enllà de l'entorn de la teràpia, transferint-se a situacions del món real. La capacitat millorada del cervell per a la visió binocular i el processament visual millorat s'estén gradualment a diverses activitats del dia a dia, millorant la visió funcional.

 • Manteniment i estabilitat a llarg termini

La teràpia pretén establir l'estabilitat a llarg termini i el manteniment dels guanys visuals. Les sessions de seguiment regulars i els exercicis visuals en curs ajuden a reforçar les connexions neuronals i mantenir les habilitats visuals millorades. El compromís continuat del cervell amb les tasques visuals del videojoc garanteix el manteniment de la plasticitat neuronal, evitant la regressió i donant suport a la millora visual sostinguda.

Aprofitant els principis de plasticitat neuronal, estimulació de la visió binocular, aprenentatge perceptiu i sincronització neuronal, la teràpia basada en videojocs per a l'ambliopia aprofita la capacitat inherent del cervell per adaptar-se i reorganitzar-se. A través d'aquest enfocament integral, la teràpia promou el recablejat de les connexions neuronals, permetent que les persones amb ambliopia experimentin millores significatives en l'agudesa visual, la visió binocular i la funció visual general.

7 passos essencials per a una incorporació exitosa de la teràpia ambliopia basada en videojocs de Bynocs


Incorporació de la teràpia ambliopia basada en videojocs de Bynocs. La solució basada en videojocs de Byncos per al tractament de l'ambliopia implica un procés d'incorporació perfecte dissenyat per garantir un viatge fluid i exitós per a les persones que busquen millorar la visió. Aquests són els passos clau per incorporar la nostra solució basada en videojocs:

 • Consulta i avaluació inicial: Durant l'avaluació inicial, es discuteixen la història clínica de l'individu, els reptes visuals i els objectius del tractament.

 

 • Assajos per a la verificació de la compatibilitat amb la solució del pacient: A Bynocs, les nostres solucions inclouen un període de prova. Tots els pacients reben una prova de les nostres solucions per jutjar si la solució s'adapta correctament a la naturalesa de l'ambliopia del pacient. 

 

 • Introducció al programa de teràpia: Això inclou una visió general de com funciona la teràpia, els beneficis esperats i el calendari del tractament. Qualsevol pregunta o inquietud s'aborda per garantir una comprensió clara del procés de la teràpia.

 

 • Desenvolupament del pla de tractament personalitzat: El pla de tractament té en compte la gravetat de l'ambliopia, l'edat, les capacitats visuals i altres factors rellevants. Aquesta personalització garanteix que la teràpia s'adapti a les necessitats i objectius específics de l'individu, optimitzant el potencial de millora de la visió.

 

 • Familiarització amb la plataforma de videojocs: La persona té accés al programari o aplicacions necessàries, així com orientació sobre com navegar per la plataforma. Es proporcionen instruccions clares sobre com configurar i configurar el sistema per garantir una experiència de joc perfecta i agradable.

 

 • Intensitat i progressió graduals: La teràpia augmenta gradualment en intensitat i dificultat amb el temps. A mesura que l'individu avança i assoleix fites, els exercicis visuals es tornen més difícils per estimular i millorar contínuament el sistema visual. 

 

 • Orientació i formació: Les persones reben una formació integral sobre com realitzar els exercicis de teràpia, inclosa informació sobre la postura, la distància i la configuració recomanada. Se'ls guia sobre com navegar per diferents nivells, comprendre les indicacions visuals i utilitzar qualsevol eina o accessori addicional necessari per a la teràpia.

 

 • Suport i comunicació permanents: Al llarg del viatge terapèutic, es proporciona suport i comunicació constants per resoldre qualsevol dubte o inquietud que pugui sorgir. Les visites periòdiques amb els professionals de la salut ajuden a fer un seguiment del progrés, discutir els reptes i fer els ajustos necessaris al pla de tractament.

 

 • Seguiment del progrés i celebració de fites: La solució basada en videojocs inclou normalment mecanismes de seguiment del progrés que fan un seguiment de les millores visuals de l'individu al llarg del temps. Es poden generar informes a partir de les fites i assoliments del joc i compartir-los amb els metges.

 

La incorporació de la solució basada en videojocs posa els individus en el camí cap a la millora de la visió. Amb plans de tractament personalitzats, formació integral, suport continu i seguiment del progrés, el procés d'incorporació garanteix una experiència positiva i empoderadora a mesura que les persones emprenen el seu viatge cap a una millora de l'agudesa visual i un futur millor per a la seva salut visual.

Animem a totes les persones que busquen una alternativa de tractament/cirurgia menys intrusiva per a l'ambliopia que es posin en contacte amb nosaltres. Sempre estem disposats a ajudar-vos i guiar-vos amb el vostre diagnòstic, tractament i gestió de l'ambliopia. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per entendre a fons com funcionen les nostres solucions basades en videojocs, com podeu incorporar i utilitzar la solució i com es poden personalitzar per tractar la vostra condició única.