Bynocs

ოფთალმოლოგიის პროფესორი

კაროლინა პიკოტი

კაროლინა პიკოტი არის ოფთალმოლოგიის პროფესორი Universidad Católica Argentina-ში. სპეციალიზირებულია პედიატრიულ ოფთალმოლოგიაში. ის არის ექსპერტი ამბლიოპიის, სტრაბიზმისა და თანდაყოლილი კატარაქტის სამკურნალოდ.