El programari Bynocs

Suphi Taneri

Suphi Taneri, MD, és el director del Centre de Cirurgia Refractiva de Muenster, Alemanya, i un dels propietaris del departament d'ulls de l'Hospital St. Francis, Muenster, Alemanya. El Dr. Taneri també és professor i col·laborador científic de H Burkhard Dick, MD, a la Universitat del Ruhr, Bochum, Alemanya.