Bynocs

Suphi Taneri

Suphi Taneri, MD, yra Refrakcinės chirurgijos centro Miunsterio (Vokietija) direktorius ir vienas iš Miunsterio, Vokietijos, Šv. Pranciškaus ligoninės akių skyriaus savininkų. Dr. Taneri taip pat dirba dėstytoju ir moksliniu bendradarbiu H Burkhard Dick, MD, Rūro universitete, Bochume, Vokietijoje.