Bynocs

15 enkle øvelser for å behandle late øyne: En omfattende guide for å forbedre synet

Lazy eye, medisinsk kjent som amblyopi, er en tilstand som påvirker synet i ett eller begge øyne. Det utvikler seg vanligvis i tidlig barndom når hjernen ikke klarer å behandle visuell informasjon fullstendig fra det eller de berørte øyene, noe som fører til redusert synsskarphet eller uklart syn. Dette kan føre til at hjernen favoriserer det sterkere øyet og neglisjerer det svakere øyet, noe som fører til et "lat" eller underutviklet øye.

Amblyopi kan være forårsaket av ulike faktorer, inkludert skjeling (feiljusterte øyne), brytningsfeil (ulik fokusering av øynene), eller en kombinasjon av begge. Hvis det ikke behandles, kan det påvirke et barns evne til å se klart og kan føre til permanent synstap i det berørte øyet.

Viktigheten av tidlig diagnose og behandling

Tidlig diagnose og behandling av lat øye er avgjørende for å oppnå best mulig resultater. Jo tidligere amblyopi oppdages, desto større er sjansene for vellykket behandling. Det anbefales at barn får øynene sine undersøkt av en kvalifisert øyepleier i de første årene for å identifisere potensielle øyeproblemer, inkludert lat øye.

Når det oppdages tidlig, er behandlingsalternativer for late øyne mer effektive. Det primære målet med behandlingen er å styrke det svake øyet og oppmuntre hjernen til å bruke begge øynene sammen for bedre syn. Dette kan oppnås gjennom en kombinasjon av øyeøvelser, synsterapi og noen ganger bruk av øyelapper eller andre visuelle hjelpemidler.

Det er viktig å merke seg at øvelser og behandling for late øyne alltid bør gjøres under veiledning av en kvalifisert øyepleier for å sikre sikkerhet og effektivitet. DIY eller uveilede øvelser gir kanskje ikke de ønskede resultatene og kan potensielt forårsake skade.

Øyemuskeløvelser for lat øye: Ulike øvelser for å styrke øyemusklene 

Svake øyemuskler kan spille en betydelig rolle i utviklingen av lat øye eller amblyopi. Når musklene rundt øynene er ubalanserte, kan det påvirke justeringen og koordinasjonen av øynene, noe som fører til redusert synsskarphet i det berørte øyet. Dette kan resultere i at hjernen favoriserer det sterkere øyet og neglisjerer det svakere øyet, noe som fører til utvikling av lat øye.

 1. Lapper: Patching er en vanlig behandling for late øyne som innebærer å dekke det sterkere øyet med et øyeplaster i en viss periode hver dag. Dette tvinger det svakere øyet til å jobbe hardere, forbedrer synsstyrken og styrker øyemusklene.

Bruksanvisning:

 • Plasser en øyelapp over det sterkere øyet, og dekk det helt.
 • Oppmuntre den enkelte til å delta i visuelt stimulerende aktiviteter, som å lese, tegne eller leke med leker, mens han har på seg øyelappen.
 • Start med kortere varighet av lappingen, og øk tiden gradvis ettersom det tolereres.

 2.Nær-fjern-fokus: Denne øvelsen innebærer å fokusere på objekter med varierende avstander for å forbedre øyets evne til å bytte fokus mellom nære og fjerne avstander, noe som kan hjelpe med dybdeoppfatning og forbedre koordinasjonen av øyemusklene.

Bruksanvisning:

 • Hold en liten gjenstand, for eksempel en blyant, nær ansiktet ditt og fokuser på det i noen sekunder.
 • Flytt deretter blikket til et fjernt objekt, for eksempel en vegg eller et tre, og fokuser på det i noen sekunder.
 • Gjenta denne prosessen, alternerende mellom nære og fjerne objekter, i omtrent 5-10 minutter per økt.

3. Øyesporing: Øyesporingsøvelser innebærer å følge objekter i bevegelse med øynene for å forbedre øyets evne til å spore objekter jevnt og nøyaktig, noe som kan hjelpe med koordineringen mellom de to øynene.

Bruksanvisning:

 • Hold en liten gjenstand, for eksempel en penn eller en finger, i armlengdes avstand foran deg.
 • Flytt objektet sakte i forskjellige retninger mens du holder hodet i ro, og følg det med øynene.
 • Gjenta denne øvelsen i noen minutter, med fokus på jevne og nøyaktige øyebevegelser.

Les også: Topp 10 måter synsterapi kan være til nytte for din visuelle helse

4. Fiksering: Fikseringsøvelser innebærer å fokusere på et enkelt stasjonært objekt over en lengre periode for å forbedre øyets evne til å opprettholde jevn fiksering, noe som kan hjelpe med visuell stabilitet og klarhet.

Bruksanvisning:

 • Velg en liten stasjonær gjenstand, for eksempel en prikk på en vegg eller et lite bilde.
 • Fest blikket på objektet uten å blinke så lenge som mulig mens du opprettholder klart syn.
 • Øk varigheten av fikseringen gradvis over tid, med sikte på 1-2 minutter per økt.

5. Konvergens: Konvergensøvelser innebærer å bringe begge øynene innover for å fokusere på et nært objekt, noe som kan hjelpe med øyets evne til å samarbeide og forbedre dybdeoppfatningen.

Bruksanvisning:

 • Hold en liten gjenstand, for eksempel en blyant eller et lite leketøy, foran ansiktet på armlengdes avstand.
 • Før objektet sakte nærmere nesen mens du holder øynene festet på den.
 • Stopp når du kjenner øynene dine jobber hardere for å holde objektet i fokus, og flytt deretter objektet sakte tilbake til sin opprinnelige posisjon.
 • Gjenta denne prosessen i flere minutter, med fokus på jevne og koordinerte øyebevegelser.

6. Perifer bevissthet: Perifere bevissthetsøvelser innebærer å trene øyet til å være mer bevisst på objekter i ytterkantene av synsfeltet, noe som kan bidra til å forbedre den generelle visuelle bevisstheten og koordinasjonen mellom de to øynene.

Bruksanvisning:

 • Sitt i en avslappet stilling og stirr rett frem.
 • Mens du holder blikket festet, prøv å være oppmerksom på gjenstander eller bevegelser i det perifere synet uten å snu hodet eller bevege øynene.
 • Øv denne øvelsen i noen minutter, og øk varigheten gradvis over tid.

Må lese: Hvem kan dra nytte av synsterapi?

7. Bokstav-/tallgjenkjenning: Øvelser for gjenkjenning av bokstaver/tall innebærer å bruke visuelle diagrammer eller kort med bokstaver eller tall av varierende størrelse for å forbedre øyets evne til å gjenkjenne og skille mellom ulike visuelle stimuli, noe som kan hjelpe med synsskarphet og forbedre det late øyets evne til å behandle visuell informasjon.

Bruksanvisning:

 • Skaff deg et visuelt kart eller kort med bokstaver eller tall i forskjellige størrelser, for eksempel et øyediagram eller et kort med trykte bokstaver/tall.
 • Hold diagrammet eller kortet på en avstand der bokstavene/tallene er litt uskarpe, men fortsatt gjenkjennelige.
 • Be personen om å identifisere bokstavene/tallene på kartet/kortet kun ved å bruke det late øyet, mens du holder det sterkere øyet dekket eller lappet.
 • Flytt diagrammet/kortet gradvis nærmere eller lenger unna for å utfordre det late øyets synsstyrke og oppmuntre til klar og nøyaktig identifikasjon av bokstavene/tallene.
 • Gjenta denne øvelsen i flere minutter, og øk gradvis vanskelighetsgraden ved å bruke mindre bokstaver/tall eller mer komplekse visuelle stimuli.

8. Stereogrammer: Stereogrammer er bilder som krever at begge øynene jobber sammen for å oppfatte et skjult 3D-bilde i et mønster, noe som kan bidra til å forbedre det late øyets evne til å behandle visuell informasjon i tre dimensjoner.

Bruksanvisning:

 • Velg et stereogrambilde, som finnes i bøker eller på nettet.
 • Hold bildet på en behagelig leseavstand og be personen fokusere på det.
 • Be personen om å slappe av i øynene og prøve å se "gjennom" bildet, slik at øynene deres naturlig konvergerer og divergerer for å avsløre det skjulte 3D-bildet.
 • Oppmuntre den enkelte til å trene denne øvelsen i noen minutter av gangen, og øke varigheten gradvis ettersom det tolereres.

9. Brock-streng: Brock-strengen er et enkelt verktøy som kan brukes til å forbedre øyesammensetning og dybdeoppfatning ved å trene øynene til å fokusere på et objekt i bevegelse, samtidig som det opprettholder visuell bevissthet om andre objekter i synsfeltet.

Bruksanvisning:

 • Knyt en snor til en stasjonær gjenstand, for eksempel en dørhåndtak, i øyehøyde.
 • Hold den andre enden av strengen mot nesen, med strengen stram.
 • Plasser forskjellige fargede perler eller gjenstander på forskjellige avstander langs strengen.
 • Fokuser på en av perlene mens du opprettholder visuell bevissthet om de andre perlene langs strengen.
 • Flytt øynene langs strengen, skift fokus fra en perle til en annen, og prøv å opprettholde klar syn på alle perlene.
 • Øk vanskelighetsgraden gradvis ved å flytte perlene nærmere eller lenger unna hverandre, eller ved å legge til flere perler i strengen.

10. Prismebriller: Prismebriller er spesielle briller som kan foreskrives av en øyepleiespesialist for å bidra til å forbedre øyejustering og visuell koordinasjon ved å endre måten lys kommer inn i øynene. Bruk av prismebriller kan lette utviklingen av riktig øyejustering og bidra til å trene øynene til å samarbeide effektivt.

Bruksanvisning:

 • Skaff prismebriller foreskrevet av en øyelege.
 • Bruk prismebrillene som instruert av spesialisten, vanligvis under spesifikke visuelle aktiviteter, som lesing eller andre nærsynsoppgaver.
 • Følg spesialistens anbefalinger om varighet og hyppighet av bruk av prismebriller, og rapporter eventuelle endringer eller forbedringer i synsfunksjonen til spesialisten.

11. Databaserte synsterapiprogrammer: Det er flere databaserte synsterapiprogrammer tilgjengelig som kan brukes til å trene øynene og forbedre visuelle ferdigheter, for eksempel øyesporing, konvergens og visuell prosessering. Disse programmene kan brukes under veiledning av en øyepleiespesialist og kan gi målrettede øvelser for å spesifikt adressere de visuelle mangler forbundet med late øyne.

Bruksanvisning:

 • Skaff deg et databasert synsterapiprogram anbefalt av en øyespesialist.
 • Følg programmets instruksjoner for de spesifikke øvelsene og aktivitetene som tilbys.
 • Bruk programmet regelmessig og konsekvent, som anbefalt av spesialisten, og rapporter eventuelle endringer eller forbedringer i visuell funksjon til spesialisten.

12. Balanse- og koordinasjonsøvelser: Balanse- og koordinasjonsøvelser kan bidra til å forbedre generelle motoriske ferdigheter og koordinasjon, noe som indirekte kan være til fordel for visuell koordinasjon og øyesammensetning. Aktiviteter som å stå på ett ben, gå på en balansebjelke eller spille sport som krever hånd-øye-koordinasjon, som basketball eller tennis, kan være gunstig for å forbedre det late øyet.

Bruksanvisning:

 • Velg balanse- og koordinasjonsøvelser som er tilpasset den enkeltes alder og fysiske forutsetninger.
 • Øv disse øvelsene regelmessig, og øk gradvis vanskelighetsgraden ettersom det tolereres.
 • Oppmuntre den enkelte til å fokusere på å opprettholde balanse og koordinasjon mens du holder begge øynene åpne og bruker begge øynene sammen.

13. Perseptuelle læringsøvelser: Perseptuelle læringsøvelser involverer repeterende øving av visuelle oppgaver for å forbedre visuell prosessering og diskrimineringsferdigheter, noe som kan være til nytte for det late øyet ved å forbedre dets evne til å behandle visuell informasjon nøyaktig.

Bruksanvisning:

 • Velg perseptuelle læringsøvelser som passer for den enkeltes alder og visuelle evner. Eksempler inkluderer visuelle diskrimineringsoppgaver, mønstergjenkjenningsoppgaver og visuelle minneoppgaver.
 • Øv disse øvelsene regelmessig, følg de spesifikke instruksjonene for hver oppgave.
 • Øk gradvis vanskelighetsgraden på øvelsene som tolerert, og oppmuntre den enkelte til å strebe etter nøyaktighet og hurtighet i å fullføre oppgavene.

14. Forskyvning av nær-langt fokus: Denne øvelsen hjelper til med å forbedre akkommodasjon (øyenes evne til å justere fokus fra nær til fjern) og konvergens (øynens evne til å vende seg innover for å fokusere på et nært objekt).

Bruksanvisning:

 • Hold en liten gjenstand, for eksempel en blyant eller en penn, i armlengdes avstand foran personen.
 • Be personen om å fokusere på objektet og deretter sakte bringe det nærmere ansiktet mens du holder det i klart fokus.
 • Når objektet er omtrent 6-8 tommer unna ansiktet, instruer personen til å sakte flytte den tilbake til armlengdes avstand mens du opprettholder klart fokus.
 • Gjenta denne prosessen i flere minutter, og øk gradvis hastigheten og avstanden til fokusskiftet.

15. Visuelle sporingsøvelser: Visuelle sporingsøvelser innebærer å følge et objekt i bevegelse med øynene, noe som kan bidra til å forbedre øyesporingsferdighetene og koordinasjonen mellom øynene.

Bruksanvisning:

 • Velg et lite bevegelig objekt, for eksempel en ball, et leketøy eller et lys, og hold det i øyehøyde.
 • Be personen om å spore objektet visuelt når det beveger seg i forskjellige retninger, for eksempel opp og ned, fra side til side og i sirkler.
 • Oppmuntre personen til å holde hodet i ro og kun bruke øynene for å spore gjenstanden.
 • Øk gradvis hastigheten og kompleksiteten til bevegelsene som tolerert, og tren denne øvelsen i flere minutter om gangen.

Merk: Det er viktig å konsultere en øyespesialist, for eksempel en optiker eller øyelege, før du starter noen øvelser for late øyne. Spesialisten kan stille en riktig diagnose, bestemme alvorlighetsgraden av tilstanden og anbefale passende øvelser tilpasset den enkeltes spesifikke behov og evner. Regelmessig overvåking og oppfølging med spesialisten er også nødvendig for å spore fremgang og gjøre eventuelle nødvendige justeringer av behandlingsplanen.

Les også: Kan lat øye behandles hos voksne?

Ofte stilte spørsmål: Vanlige spørsmål og misoppfatninger om late øyeøvelser

For at enhver behandling skal være effektiv, er det viktig at vi er godt klar over tilstanden og ikke blir villedet av myter. Her er noen vanlige spørsmål som tar sikte på å avklare noen grunnleggende tvil.

EN: Mens late øyeøvelser kan forbedre visuelle ferdigheter betydelig og styrke det svakere øyet, kan det hende at de ikke kurerer amblyopi fullstendig. Det er viktig å søke profesjonell hjelp fra en optiker eller øyelege for en helhetlig behandlingsplan.

 

EN: Ja, det er flere øvelser som kan gjøres hjemme for å forbedre de visuelle ferdighetene til et lat øye. Det anbefales imidlertid å konsultere en øyelege for veiledning og tilsyn.

 

EN: Hvor lang tid det tar å se resultater fra late øyeøvelser kan variere avhengig av alvorlighetsgraden av tilstanden og konsistensen av øvelsene. Det kan ta uker til måneder med regelmessig trening for å merke forbedringer.
 

EN: Ja, late øyeøvelser kan også være effektive for voksne med amblyopi. Det er aldri for sent å begynne å trene det svakere øyet og forbedre visuelle ferdigheter. Det er imidlertid tilrådelig å konsultere en øyelege for passende øvelser.

 

EN: Lazy eye-øvelser er vanligvis ikke smertefulle. De involverer vanligvis øyebevegelser, fokusøvelser og andre visuelle aktiviteter som er designet for å være komfortable og trygge. Det er imidlertid viktig å følge instruksjonene til en kvalifisert øyepleier for å unngå ubehag