Bynocs

Topp 10 måter synsterapi kan være til nytte for din visuelle helse

Sliter du eller noen du kjenner med synsproblemer som påvirker hverdagen? Enten det er vanskeligheter med å lese, kjøre bil eller arbeide på en datamaskin, kan visuelle problemer gjøre det utfordrende å utføre dagligdagse gjøremål. Synsterapi er et ikke-invasivt, men likevel svært effektivt behandlingsalternativ som kan adressere et bredt spekter av visuelle problemer og forbedre visuelle ferdigheter. Fra å forbedre visuell persepsjon og prosessering til å redusere skjeling og amblyopi, er fordelene med synsterapi mange. 

I dette blogginnlegget vil vi fordype oss i de 10 beste fordelene med synsterapi og hvordan det kan hjelpe deg å se bedre, leve bedre og forbedre din generelle visuelle helse. Ved å forstå de potensielle fordelene med synsterapi, kan du ta en informert beslutning om det er det riktige valget for deg eller din kjære.

Hvem har nytte av synsterapi?

Mange mennesker kan ha nytte av synsterapi. Noen av de vanligste gruppene av mennesker som kan ha nytte av synsterapi inkluderer:

  • Barn med synsproblemer som amblyopi (lat øye), strabismus (kryssede øyne) og synsforstyrrelser som dysleksi.
  • Voksne med synsproblemer som kikkertsynsforstyrrelser (dobbeltsyn, konvergenssvikt), ervervede hjerneskader og synsproblemer forårsaket av traumer.
  • Idrettsutøvere i alle aldre som ønsker å forbedre sine visuelle ferdigheter, som hånd-øye-koordinasjon, reaksjonstid og visuell sporing, for å forbedre sine sportsprestasjoner.
  • Personer som har lidd av hjerneslag eller har blitt diagnostisert med nevrologiske tilstander som multippel sklerose, traumatisk hjerneskade eller cerebral parese.
  • Personer som opplever visuelle symptomer som hodepine eller belastning på øynene forårsaket av synsproblemer, eller de som har blitt diagnostisert med en spesifikk synsforstyrrelse som nærsynthet, hypermetropi eller astigmatisme.
  • Personer som har hatt grå stær eller andre øyeoperasjoner og trenger å rehabilitere synet.
  • Personer som har lesevansker, problemer med øye-hånd-koordinasjon, eller de som opplever vansker i skolen eller på jobb på grunn av synsproblemer.

Det er verdt å merke seg at synsterapi ikke er en løsning som passer alle, og ikke alle vil ha nytte av det. En øyeundersøkelse og konsultasjon med en synsterapeut er nødvendig for å avgjøre om synsterapi er hensiktsmessig og fordelaktig.

Les også: Hva er synsterapi? Hvordan er det nyttig for å behandle synsproblemer?

Hva er synsterapi?

Synsterapi fungerer ved å målrette spesifikke områder av det visuelle systemet, inkludert øynene, hjernen og nervene som forbinder dem. Terapien inkluderer en rekke øvelser og aktiviteter som fokuserer på å forbedre visuelle ferdigheter som øyekoordinasjon, fokusering og sporing. Disse øvelsene kan bidra til å styrke musklene i øynene, forbedre hjernens evne til å behandle visuell informasjon og omkoble nevrale forbindelser.

I tillegg kan synsterapi også løse problemer med kikkertsyn, som er øynenes evne til å jobbe sammen som et team. Dette kan være spesielt gunstig for personer som opplever dobbeltsyn, kryssede øyne eller lat øye. Terapien kan målrettes mot spesifikke områder av øynene som de ekstraokulære musklene, ciliærmuskelen, netthinnen, synsnerven og den visuelle cortex i hjernen.

Terapien utføres vanligvis under veiledning av en optometrist eller øyelege som spesialiserer seg på synsterapi. Behandlingsplanen tilpasses basert på pasientens spesifikke visuelle problem og mål. Med vanlige terapisesjoner kan pasienter se betydelige forbedringer i sine visuelle ferdigheter og generelle visuelle helse.

Må lese: Synsterapiøvelser for lat øye

Merk at alle synsterapier er basert på konseptet nevroplastisitet. Nevroplastisitet refererer til hjernens evne til å endre seg og tilpasse seg som svar på nye erfaringer eller trening.

Topp 10 fordeler med synsterapi

Synsstyrke er et mål på en persons evne til å se klart og skarpt. Synsstyrke er et viktig aspekt ved generell synshelse og kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert brytningsfeil (nærsynthet, langsynthet og astigmatisme), grå stær, makuladegenerasjon og andre øyesykdommer.

Synsterapi kan bidra til å forbedre synsskarphet ved å spesifikt målrette mot de anatomiske konstruksjonene av synssystemet, som bestemmer skarpheten. Synsterapi fungerer ved å gi visuelle opplevelser som er forskjellige fra hva hjernen er vant til, som igjen bidrar til å omkoble nevrale forbindelser, skape nye veier i hjernen og styrke eksisterende.

For eksempel, når en person har en brytningsfeil, som nærsynthet, har hjernen lært å behandle visuell informasjon på en bestemt måte for å kompensere for feilen. Synsterapi kan bidra til å omskolere hjernen til å behandle visuell informasjon på en annen måte, noe som kan føre til en forbedring av synsstyrken.

En studie publisert i Journal of Behavioral Optometry fant at 74% av pasienter med amblyopi (lat øye) som fikk synsterapi viste en forbedring i synsskarphet. 

Synsterapi kan brukes til å behandle skjeling og amblyopi ved å omskolere øynene og hjernen til å samarbeide mer effektivt.

For skjeling kan terapien inkludere øvelser for å målrette de ekstraokulære musklene, for å hjelpe øynene til å justere seg riktig, og forbedre koordinasjonen mellom de to øynene, dette kan gjøres gjennom øyelapping, okklusjon eller andre synsterapiøvelser som tvinger bruk av det berørte øyet.

For amblyopi kan terapien inkludere øvelser for å forbedre synsstyrken til det berørte øyet, for eksempel bruk av tradisjonelle straffeteknikker som øyelapper eller bruk av linser som slører synet til det sterke øyet. Eller moderne dikoptisk terapibasert videospillsynsterapi.

En metaanalyse publisert i Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus fant at synsterapi er effektiv for å forbedre øyejusteringen hos pasienter med skjeling, og den er også mer effektiv enn lapping alene ved behandling av amblyopi.

Visuell persepsjon og prosessering refererer til hjernens evne til å forstå informasjonen som øynene tar inn, og synsterapi kan bidra til å forbedre denne evnen. Visuell persepsjon og prosessering involverer flere deler av hjernen, inkludert den primære visuelle cortex, occipitallappene og parietallappene.

Under synsterapi deltar pasienter i en rekke visuelle øvelser som stimulerer disse områdene av hjernen til å behandle visuell informasjon på en annen måte.

For eksempel kan visuell persepsjonsøvelser involvere å identifisere og matche mønstre, spore bevegelige objekter eller fullføre visuelle gåter. Disse øvelsene kan bidra til å forbedre hjernens evne til å behandle visuell informasjon og kan være fordelaktige for personer med synsforstyrrelser som dysleksi.

Visuell-motorisk integrasjon refererer til hjernens evne til å koordinere visuell informasjon med kroppens bevegelser. Det involverer koordinering av øynene, hendene og kroppen for å utføre oppgaver som å skrive, tegne og spille sport.

I synsterapi deltar pasienter i en rekke visuelle øvelser som stimulerer lillehjernen, hjernestammen og oksipitallappene, som alle er ansvarlige for å koordinere visuell informasjon med bevegelse.

For eksempel kan visuell-motoriske øvelser inkludere aktiviteter som å spore en linje med en blyant, følge et bevegelig mål eller spille sportsspesifikke øvelser. Disse øvelsene bidrar til å forbedre hjernens evne til å behandle visuell informasjon og koordinere den med bevegelse, noe som kan være gunstig for personer som sliter med skriving eller sport.

Les også: Er Ortoptikk og Synsterapi det samme?

Synsterapi kan bidra til å forbedre lærings- og leseevner ved å adressere underliggende visuelle problemer som kan påvirke en persons evne til å behandle visuell informasjon. Denne typen terapi kan forbedre visuelle ferdigheter som synsstyrke, visuell oppmerksomhet, visuell hukommelse og visuell-romlige ferdigheter.

For eksempel kan synsstyrkeøvelser brukes til å forbedre klarheten i synet, noe som kan være fordelaktig for personer som sliter med å lese liten skrift. Visuelle oppmerksomhetsøvelser kan brukes til å forbedre evnen til å fokusere på en spesifikk oppgave, noe som kan være fordelaktig for personer som sliter med å holde fokus mens de leser. Visuelle minneøvelser kan brukes til å forbedre evnen til å huske visuell informasjon, noe som kan være gunstig for personer som sliter med å huske fakta eller informasjon.

Visuell-romlige øvelser kan brukes til å forbedre evnen til å oppfatte og forstå de romlige relasjonene mellom objekter, noe som kan være fordelaktig for personer som sliter med å forstå diagrammer, kart og diagrammer.

Synsterapi kan brukes til å behandle de visuelle symptomene forbundet med traumatiske hjerneskader (TBI.) Traumatiske hjerneskader (TBI) kan forårsake skade på hjernen, som kan påvirke synssystemet og resultere i visuelle symptomer som dobbeltsyn, synsfelt tap og problemer med visuell oppmerksomhet og visuell persepsjon.

Synsterapiøvelser rettet mot den primære visuelle cortex, lokalisert i occipitallappene, er nyttige for å håndtere symptomer på tap av synsfelt. Øvelser designet for å stimulere parietallappene, plassert på toppen og baksiden av hjernen, er nyttige for å håndtere visuell oppmerksomhet og visuelle persepsjonssymptomer. Synsterapier rettet mot lillehjernen kan adressere symptomer som hånd-øye-koordinasjon.

En studie publisert i Journal of Rehabilitation Research and Development i 2016 fant at synsterapi var effektiv for å forbedre visuell-motorisk koordinasjon, visuell oppmerksomhet og visuell-romlige evner hos personer med TBI. Studien inkluderte 20 personer med TBI som gjennomgikk et gjennomsnitt på 20 timers synsterapi, og fant at alle deltakerne viste betydelige forbedringer i visuell-motorisk koordinasjon og visuell oppmerksomhet.

Synsterapi kan forbedre idrettens ytelse ved å adressere underliggende visuelle problemer som kan påvirke en idrettsutøvers visuelle prosesseringsevner og motoriske koordinering. Disse synsproblemene kan oppstå som et resultat av ulike faktorer som dårlig synsskarphet, dårlig kikkertsyn eller synsforstyrrelser. 

En rekke synsterapiøvelser, inkludert visuell-motoriske koordinasjonsøvelser, visuelle oppmerksomhetsøvelser, visuell persepsjon og minneøvelser, og visuell-romlige øvelser brukes i kombinasjon for å forbedre en idrettsutøvers fysiske og mentale evner. 

Øyeanstrengelser og hodepine kan oppstå som et resultat av synsproblemer som dårlig synsskarphet, dårlig kikkertsyn eller synsforstyrrelser. Disse synsproblemene kan føre til at hjernen jobber hardere for å behandle visuell informasjon, noe som kan føre til tretthet og belastning på øynene, noe som resulterer i hodepine og anstrengte øyne.

Bortsett fra de typiske synsterapiøvelsene som stimulerer, styrker og beroliger nervene og nevrale forbindelser (mellom øyet og hjernen), tar den også opp visuelle problemer som gjør at øynene må overkompensere, for eksempel konvergenssvikt, som fører til tretthet i øynene og hodepine.

En studie publisert i Journal of Behavioral Optometry i 2017 fant at synsterapi var effektiv for å redusere symptomer på øyeanstrengelser og hodepine hos personer med konvergenssvikt. Studien inkluderte 40 deltakere som gjennomgikk synsterapi, og fant at 85% av deltakerne rapporterte en reduksjon i symptomer på anstrengte øyne og hodepine.

Synsterapier kan presentere seg som ikke-invasive alternativer ved flere anledninger, for eksempel behandling av amblyopi, strabismus, visuell persepsjonsforstyrrelser, visuell-motoriske integrasjonsforstyrrelser, visuelle prosesseringsforstyrrelser og forbedring av idrettsprestasjoner. De kan være et alternativ til øyelapper, kirurgi eller medisiner. Det er imidlertid viktig å konsultere en medisinsk spesialist på området for å finne ut om synsterapi er det beste alternativet for et spesifikt tilfelle.

 

Synsterapier er store fordeler for okulær og nervøs helse. Selv om du ikke lider av noen spesifikk visuell eller nevral tilstand – kan du vurdere synsterapier for å heve din generelle velvære. Deres unike evne til å trene spesifikke områder av hjernen, nervesystemet og det visuelle systemet vårt, gjør dem til den ideelle løsningen for å forbedre våre visuelle og nervøse evner, og noen ganger hjelper de oss til og med å stresse ned!

Løft øyehelsen din med dikoptisk-terapi-baserte moderne videospillterapier

Dikoptisk terapi er en type synsterapi som brukes til å behandle kikkertsynsforstyrrelser som amblyopi (lat øye) og strabismus (kryss eller feiljusterte øyne). Ordet "dikoptisk" kommer fra de greske ordene "di" som betyr "to" og "optisk" som betyr "av øyet", som refererer til bruken av forskjellige bilder presentert for hvert øye.

Terapien fungerer ved å trene øynene til å fungere sammen ved å gi forskjellige visuelle input til hvert øye. Dette kan oppnås ved bruk av spesielle briller eller briller som presenterer forskjellige bilder for hvert øye, eller ved å bruke en okklusjonsplaster på det ene øyet mens det andre øyet ser på et bilde. Hjernen trenes deretter til å behandle de forskjellige bildene fra hvert øye og forbedre kikkertsynet.

Dikoptisk terapi kan brukes til å forbedre synsskarphet, forbedre dybdeoppfatning og 3D-syn, redusere dobbeltsyn og forbedre visuell oppmerksomhet. Det kan brukes som et alternativ til øyelapper eller kirurgi ved behandling av amblyopi og skjeling, og kan også brukes i behandling av andre kikkertsynsforstyrrelser som konvergenssvikt.

Sjekk også ut Programvare for synsterapi.

Den videospillbaserte synsterapien!

Dikoptisk-terapi-baserte videospill kan fungere som synsterapiløsninger ved å bruke prinsippene for dikoptisk terapi på en interaktiv og engasjerende måte.
Spillene er designet for å målrette mot spesifikke visuelle prosesseringsevner som synsstyrke, visuell oppmerksomhet og visuell-motorisk koordinasjon. Etter hvert som spilleren går videre gjennom spillet, øker vanskelighetsgraden, noe som gir et utfordrende og engasjerende miljø for hjernen til å tilpasse seg og forbedre visuelle prosesseringsevner.
Spillene kan brukes til å behandle ulike synsproblemer som amblyopi, strabismus og andre kikkertsynsforstyrrelser, samt for forbedring av sportsprestasjoner.
I tillegg kan den interaktive karakteren til videospill gjøre terapien mer engasjerende og motiverende for enkeltpersoner, spesielt barn, som kan synes tradisjonelle terapimetoder er kjedelige.
Hos Bynocs tilbyr vi nøkkelferdige videospillbaserte løsninger for synsterapi som AmblyGo. Vi har også et profesjonelt team av øyepleiere som kan tilby et personlig videospill, programvare for synsterapi og en behandlingsplan. Kontakt oss å vite mer!