Bynocs

Hva er Computer Vision Syndrome

Datasynssyndrom: årsaker, diagnose, symptomer og behandlinger

Datasynssyndrom (CVS) er en økende bekymring blant individer som bruker betydelig tid på datamaskiner, smarttelefoner og andre digitale enheter. Med fremveksten av fjernarbeid og nettbasert læring, bruker den gjennomsnittlige personen mer tid foran skjermene enn noen gang før. Som et resultat opplever mange mennesker belastning på øynene, tørre øyne, tåkesyn, hodepine og nakke- og skuldersmerter. Disse symptomene kan være forårsaket av en kombinasjon av faktorer, inkludert gjenskinn, dårlig belysning og behovet for å fokusere på en liten skjerm i lange perioder.
I denne bloggen vil vi utforske årsaker, symptomer, diagnose og behandling av CVS. Vi vil også diskutere den nyeste forskningen og fremskritt innen teknologi som er rettet mot å løse problemet med CVS. Enten du er en profesjonell som tilbringer timer foran en datamaskin, en student som tar kurs på nettet, eller bare noen som liker å bruke tid på telefonen eller nettbrettet, er denne bloggen for deg. 

 • I følge en undersøkelse utført av American Optometric Association, bruker rundt 90% av voksne i USA digitale enheter i mer enn to timer per dag, og nesten 70% av voksne opplever symptomer på CVS. (Kilde).
 • En studie publisert i Journal of Ophthalmology fant at blant kontorarbeidere var forekomsten av CVS så høy som 69,6%. (Kilde).
 • En annen studie publisert i Journal of Ophthalmology rapporterte at blant studenter var forekomsten av CVS så høy som 72%. (Kilde).

Hva er Computer Vision Syndrome?

I sammenheng med nevrovitenskap antas datasynssyndrom (CVS) å være forårsaket av måten hjernen behandler visuell informasjon fra en dataskjerm. Når vi ser på en dataskjerm, er øynene våre fokusert på en fast avstand, og øynene våre er pålagt å gjøre små, raske bevegelser kalt saccades for å skanne skjermen. Dette kan føre til tretthet i øynene, noe som fører til symptomer på CVS.

Hjernen må også behandle den visuelle informasjonen fra skjermen, som ofte er bakgrunnsbelyst og kan forårsake gjenskinn. Dette kan gjøre det vanskelig for hjernen å skille mellom ulike kontrastnivåer, noe som fører til belastning på øynene og hodepine. I tillegg kan langvarig bruk av digitale enheter føre til en reduksjon i blinkfrekvens, noe som kan føre til tørre øyne og øke risikoen for infeksjon.

Måten hjernen behandler visuell informasjon på er en kompleks prosess, den kan påvirkes av flere faktorer som synsstyrke, øyets evne til å fokusere og måten hjernen tolker den visuelle informasjonen på. I CVS er hjernen overbelastet med visuell informasjon, noe som kan føre til at den anstrenges, noe som resulterer i symptomer som hodepine, tåkesyn og nakke- og skuldersmerter.

Hva er de viktigste symptomene på Computer Vision Syndrome?

Symptomene på CVS kan variere fra person til person, men noen av de vanligste symptomene inkluderer:

Øyebelastning: 
 • Dette er det vanligste symptomet på CVS. Øyebelastning kan forårsake en følelse av tretthet, ubehag og en brennende eller kløende følelse i øynene.
Tørre øyne: 
 • Langvarig bruk av datamaskin kan føre til en nedgang i blinkfrekvensen, noe som kan føre til tørre øyne og øke risikoen for infeksjon.
Tåkesyn: 
 • Dette kan oppstå som følge av belastning på øynene og kan gjøre det vanskelig å fokusere på dataskjermen.
Hodepine: 
 • Disse kan være forårsaket av belastning på øynene, muskelspenninger og gjenskinn på skjermen.
Nakke- og skuldersmerter: 
 • Å sitte i samme stilling over lengre perioder kan forårsake spenninger i nakke og skuldre.
Utmattelse: 
 • Langvarig bruk av datamaskin kan føre til mental og fysisk tretthet, noe som gjør det vanskelig å konsentrere seg.
Irritabilitet: 
 • Øyebelastning og tretthet kan forårsake irritabilitet og mangel på motivasjon.
Vanskeligheter med å fokusere: 
 • Langvarig bruk av datamaskin kan føre til problemer med å fokusere og kan føre til symptomer som dobbeltsyn, svimmelhet og problemer med å skifte fokus fra dataskjermen til omgivelsene rundt.

Hva er hovedårsakene til CVS?

Årsakene til datasynsyndrom (CVS) kan kategoriseres bredt som visuelle og miljømessige. De visuelle årsakene inkluderer måten øynene fokuserer og beveger seg når de ser på en skjerm og måten hjernen behandler visuell informasjon fra skjermen. Miljøårsaker inkluderer avstanden og vinkelen til skjermen, belysningen i rommet og gjenskinnet på skjermen.

Noen av de viktigste visuelle årsakene til CVS inkluderer

 • Langvarig nær arbeid: Å bruke lange timer på å fokusere på en skjerm kan føre til at øynene blir trette, noe som fører til symptomer på CVS.
 • Akkomodativ dysfunksjon: Øynene har problemer med å tilpasse seg de forskjellige avstandene til skjermen og de omkringliggende objektene, noe som fører til belastning på øynene.
 • Konvergensmangel: Øynene har problemer med å samarbeide når de ser på en skjerm, noe som fører til dobbeltsyn, hodepine og tretthet i øynene.

Noen av de viktigste miljøårsakene til CVS inkluderer

 • Dårlig belysning: Sterke eller flimrende lys i rommet kan forårsake gjenskinn på skjermen, noe som gjør det vanskelig å se og føre til anstrengelser for øynene.
 • Ukorrigerte synsproblemer: Personer med ukorrigerte synsproblemer som nærsynthet, langsynthet eller astigmatisme kan oppleve flere symptomer på CVS.
 • Feil skjermplassering: Å sitte for nært eller for langt fra skjermen, eller ha skjermen i feil vinkel, kan føre til belastning på øynene, nakke- og skuldersmerter og hodepine.

Det er verdt å merke seg at CVS er en multifaktoriell tilstand og en kombinasjon av disse faktorene kan bidra til utviklingen av tilstanden.

Hvordan blir CVS diagnostisert?

Datasynssyndrom (CVS) er vanligvis diagnostisert basert på en pasients symptomer og deres historie med datamaskinbruk. En omfattende øyeundersøkelse av en optometrist eller øyelege er vanligvis det første trinnet i diagnostisering av CVS. 

Under undersøkelsen vil legen se etter tegn på belastning på øynene, tørre øyne og andre symptomer forbundet med CVS. De kan også sjekke pasientens synsstyrke, sjekke pasientens øyebevegelser og måle pasientens nærpunkt for konvergens.

Legen kan også utføre ytterligere tester for å diagnostisere CVS som:

 • Synsfelttest: Denne testen sjekker for blinde flekker eller områder med nedsatt syn.
 • Refraksjon: Denne testen måler pasientens behov for briller eller kontaktlinser.
 • Fargesynstest: Denne testen sjekker for eventuelle fargesynsmangler.
 • Okulær motilitetstest: Denne testen sjekker for eventuelle problemer med øyebevegelser, inkludert dobbeltsyn.

De beste behandlingsalternativene for CVS

Behandlingsalternativer for CVS varierer avhengig av den underliggende årsaken til symptomene, men kan inkludere en kombinasjon av følgende:

 • Synsterapi: Dette kan inkludere øvelser for å forbedre øynenes evne til å fokusere og bevege seg, samt trening for å hjelpe øynene til å jobbe mer effektivt sammen.
 • Miljøendringer: Justering av belysningen i rommet, plassering av dataskjermen i riktig avstand og vinkel, og redusere gjenskinn på skjermen kan bidra til å lindre symptomer på CVS.
 • Medisiner: Kunstige tårer eller smørende øyedråper kan brukes for å lindre tørre øyne.
 • Ergonomiske endringer: Å gjøre endringer på arbeidsstasjonen, som å justere stol- og tastaturposisjonen, kan bidra til å redusere muskelspenninger og nakke- og skuldersmerter.
 • Ergoterapi: Dette kan innebære å lære pasienter hvordan de kan justere arbeidsvanene sine, for eksempel å ta regelmessige pauser, for å minimere risikoen for å utvikle CVS.
 • Kirurgi: I alvorlige tilfeller kan kirurgi anbefales, som LASIK eller PRK for å korrigere brytningsfeil.

Det er viktig å merke seg at behandling for CVS bør skreddersys til den enkelte pasient og deres spesifikke symptomer. Det kan innebære en kombinasjon av ulike behandlingsalternativer, og kan kreve en tverrfaglig tilnærming, som involverer en optometrist eller øyelege, ergonom og ergoterapeut. Regelmessige oppfølgingsbesøk hos legen er også viktig for å overvåke fremdriften av behandlingen og foreta nødvendige justeringer.

Hva er de siste teknologiske nyvinningene innen behandling av datasynssyndrom?

Det har vært flere teknologiske innovasjoner de siste årene rettet mot å behandle datasynssyndrom (CVS) og redusere symptomene forbundet med langvarig bruk av datamaskin. Noen av de siste nyvinningene inkluderer:

 • Kunstig intelligens (AI) og maskinlæringsalgoritmer: Disse teknologiene brukes til å utvikle programvare som kan spore og analysere en persons øyebevegelser og blinkfrekvens mens de bruker en datamaskin, for å identifisere mønstre som kan bidra til CVS. Denne teknologien kan også brukes til å lage personlige behandlingsplaner basert på en persons spesifikke symptomer.
 • Virtual reality (VR) og augmented reality (AR) enheter: Disse enhetene kan brukes til å gi synsterapiøvelser som kan bidra til å forbedre øynenes evne til å fokusere og bevege seg, samt trene øynene til å samarbeide mer effektivt.
 • Blått lysfiltrerende briller: Disse brillene bruker spesielle filtre for å blokkere det blå lyset som sendes ut av dataskjermer, noe som kan forårsake belastning på øynene og forstyrre søvnmønsteret.
 • Smartphone-apper: Mange apper er utviklet for å minne brukere på å ta regelmessige pauser, justere skjerminnstillingene og utføre synsøvelser for å forhindre CVS.
 • Smarte briller: noen smarte briller er utviklet spesielt for å lindre symptomer på CVS ved å redusere gjenskinn, justere kontrasten og lysstyrken på skjermen og spore brukerens øyebevegelser.

Bynocs-løsningen for Computer Vision Syndrome

Hos Bynocs vil vi gi øyepleiere til å grundig analysere innholdet av CVS og deretter planlegge behandlingen din. Vi har ekspertisen, fasiliteten og løsningene for å gi en komplett behandling med en kombinasjon av programvare for øyehelseovervåking, VR/AR og videospillbaserte løsninger for synsterapi, og spesialiserte briller.

Som nevnt tidligere har øynene våre en tendens til å brenne ut og trette når vi fokuserer på en fast avstand over lengre tid; som er det vanlige tilfellet med arbeid på dataskjermer. Denne gjentatte øyetrettheten kan forårsake feil koordinering mellom begge øynene, og øye-hjerne-interaksjon relatert til det. 

Hos Bynocs kan vi tilby personlig tilpassede Dichoptic videospillsynsterapier. Disse videospillbaserte terapiene og VR-brillene presenterer forskjellige bilder for hvert øye, og hjernen blir tvunget til å behandle den visuelle informasjonen fra begge øynene samtidig. Dette kan bidra til å forbedre hjernens evne til å behandle visuell informasjon mer effektivt, noe som kan føre til en reduksjon i symptomer forbundet med CVS.

Dikoptisk-terapi-baserte synsterapier har vist seg å være effektive for å forbedre visuelle symptomer assosiert med CVS, inkludert belastning på øynene, tåkesyn og dobbeltsyn.

Vi har også visuell behandlingsprogramvare og dedikerte øyepleiere for å spore og overvåke de spesifikke årsakene til CVS. Og planlegg derfor en behandling som unikt adresserer dine okulære, nevrale og omstendige mangler.

Ta kontakt med våre øyepleiere og la oss begynne å planlegge behandlingen av ditt Computer Vision Syndrome!