Bynocs

Videospillterapi gir positive resultater i amblyopibehandling - Bynocs

Hos Bynocs har vi utviklet en moderne videospillbasert terapi for Amblyopia-behandling som er mindre påtrengende og gir genuint langvarige resultater i forhold til tradisjonelle behandlingsalternativer. Den videospillbaserte løsningen inneholder moderne teknologi for å øke interaktiviteten til løsningen og adresserer grunnårsaken til amblyopi med en mangefasettert tilnærming. Denne unike egenskapen til videospillterapi gir den et overtak over tradisjonelle behandlinger. 

Amblyopi, ofte kjent som "lat øye", er en nevroutviklingssynsforstyrrelse som påvirker millioner av individer over hele verden. Innebygd i den menneskelige hjernens intrikate funksjoner, gir denne tilstanden unike utfordringer og hindringer for de som lever med den. Nylige fremskritt innen nevrovitenskap har imidlertid banet vei for innovative terapier som utnytter kraften til videospill for å revolusjonere Amblyopia-behandlingen.

5 vanligste vanskeligheter i amblyopi (lat øye)

Å leve med Amblyopia gir individer unike utfordringer som kan påvirke ulike aspekter av deres daglige liv. Her er noen viktige problemer som ofte oppstår:

 • Amblyopi kan forstyrre evnen til å bedømme avstander eller selvsikkert navigere i tredimensjonale miljøer.
 • Vansker med oppgaver som krever presis visuell veiledning, som å fange en ball eller helle væske.
 • Amblyopi kan gjøre det vanskeligere å følge tekstlinjer jevnt og opprettholde et konsistent fokus, noe som fører til lavere lesehastigheter.
 • Å gjenkjenne ansikter eller skille subtile ansiktsuttrykk kan være mer utfordrende for personer med amblyopi.
 • Enkelte yrker som krever presise synsstyrker, som piloter, sjåfører eller kunstnere, kan utgjøre ytterligere utfordringer for personer med amblyopi.

5 vanlige vanskeligheter i amblyopi i tabellform:

1. Dybdeoppfatning og romlig bevissthetsutfordringer

2. Vansker med oppgaver som krever visuell presisjon

3. Nedsatt lesehastighet og jevn tekstsporing

4. Utfordringer i ansiktsgjenkjenning og tolkning av uttrykk

5. Potensielle begrensninger i visse yrker som krever presis synsskarphet

 

Les også: 15 enkle øvelser for å behandle late øyne!

 

Hovedårsaken til amblyopi (lat øye)

I kjernen stammer Amblyopi fra en frakobling mellom øynene og hjernen under kritiske utviklingsstadier av synet. Det oppstår når det ene øyet ikke klarer å oppnå normal synsskarphet, noe som fører til en ubalanse i hjernens prosessering av visuell informasjon. Denne ubalansen kan oppstå fra faktorer som skjeling (øyefeilstilling), brytningsfeil (f.eks. nærsynthet eller langsynthet), eller frarettelse av visuell input på grunn av øyerelaterte problemer.

Nevrovitenskapelig forskning har avslørt at Amblyopia først og fremst påvirker hjernens visuelle cortex - regionen som er ansvarlig for å behandle og tolke visuelle stimuli. Hos amblyopiske individer sender det berørte øyet svakere signaler til hjernen, noe som fører til redusert forbindelse og redusert utnyttelse av øyets visuelle input. Over tid, hvis ubehandlet, kan dette føre til permanent synstap.

Lese: Amblyopia (Lazy Eye) spill for barn morsomme og interaktive

Moderne videospillorientert terapi for amblyopipasienter

De siste årene har videospillorienterte terapier dukket opp som en banebrytende tilnærming til behandling av amblyopi. Ved å utnytte den medfødte appellen til videospill, har disse innovative terapiene forvandlet måten synsforstyrrelser håndteres på. I stedet for tradisjonell lapping eller monotone øvelser, tilbyr videospill et engasjerende og interaktivt medium for behandling av amblyopi.

Begynn å se resultater med bare 30-40 økter

Hos Bynocs har vi utviklet videospillløsninger for både voksne og barn med Amblyopia som enkelt kan spilles hjemme. Våre videospill er utviklet av veteraningeniører og øyeleger basert på prinsippene til Dichoptic-teorien.

Løsningen, vanligvis segmentert i 30-40 økter, bruker teknikker som nevroplastisitet, kikkerttrening, sensorisk integrering, perseptuell læring, kontrastbalansering og mer! Funksjonene og stimuleringene til våre videospill kan enkelt tilpasses i henhold til pasientens unike visuelle tilstand. Løsningen integreres også med analyseprogramvare som lager fremdriftsrapporter som kan deles fra videospillresultatene og -resultatene. Disse rapportene når de deles med legen din, vil vise seg å være svært fordelaktige for behandlingen din.

Videospillterapi øker engasjementet og forbedrer etterlevelsen av amblyopibehandling

En av de bemerkelsesverdige fordelene med videospillbaserte terapier er deres evne til å fengsle og engasjere pasienter, spesielt barn. Ved å integrere Amblyopia-behandling i sammenheng med hyggelig spilling, kan videospill effektivt motivere enkeltpersoner til å delta aktivt i terapiøkter. Dette økte engasjementet fører til forbedret etterlevelse av behandlingsprotokoller, ettersom pasienter er mer sannsynlig å følge terapiregimer når de oppfatter dem som hyggelige og underholdende opplevelser.

Sjekk ut: Amblyopi (lat øye) behandling hos voksne

8 nøkkelstrategier for transformativ amblyopibehandling

Bynocs' Amblyopia Lazy Eye Treatment vurderer alle aspekter ved nevroutvikling for å gi en langsiktig løsning:

 • Nevral plastisitet og visuell utvikling

Terapien drar nytte av hjernens bemerkelsesverdige kapasitet for nevral plastisitet, som lar den omkoble og tilpasse seg som svar på sensoriske input. I sammenheng med Amblyopia, hvor hjernen har undertrykt eller begrenset input fra det svakere øyet, er målet å fremme nevrale forbindelser og styrke den visuelle veien knyttet til det øyet.

 • Kikkertsynsstimulering

Den videospillbaserte terapien legger vekt på binokulær synstimulering, som innebærer å presentere ulike visuelle stimuli for hvert øye samtidig. Ved å engasjere begge øynene i de visuelle oppgavene i spillet, tar terapien sikte på å oppmuntre hjernen til å behandle og integrere visuell informasjon fra begge øynene, og fremme utviklingen av kikkertsyn.

 • Oppmerksomhetsfokus og tilbakemeldingsmekanismer

Under spillingen er individets oppmerksomhet rettet mot spesifikke visuelle signaler, mål eller utfordringer som presenteres i spillet. Denne fokuserte oppmerksomheten hjelper til med å aktivere de nevrale kretsene knyttet til visuell prosessering og forbedrer hjernens respons på det svakere øyets input. I tillegg gir spillet tilbakemelding i sanntid, forsterker korrekte visuelle responser og letter læring.

 • Sensorisk integrering og perseptuell læring

Gjentatt engasjement med visuelle oppgaver i videospillet fremmer sensorisk integrering og perseptuell læring. Ettersom hjernen mottar og behandler visuell informasjon fra det svakere øyet, lærer den å trekke ut relevante visuelle trekk, skille mellom fine detaljer og oppfatte dybdesignaler. Denne perseptuelle læringen letter forbedringen av synsskarphet og andre visuelle funksjoner.

 • Kontrastbalansering og visuell stimulering

Videospillbasert terapi inkluderer ofte kontrastbalanserende teknikker, der kontrasten til de visuelle stimuli som presenteres for det svakere øyet gradvis økes. Denne kontrollerte økningen i kontrast hjelper til med å overvinne undertrykkelsen av det svakere øyet og oppmuntrer dets aktive deltakelse i visuell prosessering. Terapien gir også et rikt visuelt miljø, stimulerer det visuelle systemet og fremmer nevral aktivitet og tilkobling.

 • Nevral synkronisering og plastiske endringer

Gjennom synkronisert engasjement av begge øyne og gjentatt aktivering av nevrale kretser forbundet med visuell prosessering, fremmer terapien nevral synkronisering og plastiske endringer i det visuelle systemet. Dette inkluderer styrking av forbindelser mellom nevroner, raffinering av synaptisk effektivitet og forbedring av koordineringen mellom visuelle områder i hjernen. Disse endringene bidrar til forbedret synsskarphet og kikkertsyn.

 • Konsolidering og overføring av læring

Etter hvert som terapien skrider frem, gjennomgår hjernen konsolidering av de lærte visuelle ferdighetene og strategiene. Disse nylig ervervede visuelle evnene begynner å generalisere utover terapimiljøet, og overføres til virkelige situasjoner. Hjernens forbedrede kapasitet for kikkertsyn og forbedret visuell prosessering strekker seg gradvis til ulike daglige aktiviteter, og forbedrer funksjonelt syn.

 • Langsiktig vedlikehold og stabilitet

Terapien tar sikte på å etablere langsiktig stabilitet og opprettholdelse av visuelle gevinster. Regelmessige oppfølgingsøkter og pågående visuelle øvelser bidrar til å forsterke de nevrale forbindelsene og opprettholde forbedrede visuelle evner. Hjernens fortsatte engasjement med de visuelle oppgavene i videospillet sikrer opprettholdelse av nevral plastisitet, forhindrer regresjon og støtter vedvarende visuell forbedring.

Ved å utnytte prinsippene om nevral plastisitet, binokulær synstimulering, perseptuell læring og nevral synkronisering, utnytter videospillbasert terapi for Amblyopia hjernens iboende evne til å tilpasse seg og omorganisere. Gjennom denne omfattende tilnærmingen fremmer terapien omkobling av nevrale forbindelser, slik at individer med amblyopi kan oppleve betydelige forbedringer i synsskarphet, kikkertsyn og generell synsfunksjon.

7 essensielle trinn for en vellykket introduksjon av Bynocs' videospillbaserte amblyopiterapi


Ombord på Bynocs' videospillbaserte amblyopiterapi. Byncos' videospillbaserte løsning for Amblyopia-behandling innebærer en sømløs onboarding-prosess designet for å sikre en jevn og vellykket reise for individer som søker synsforbedring. Her er de viktigste trinnene som er involvert i innføringen av vår videospillbaserte løsning:

 • Innledende konsultasjon og vurdering: Under den første vurderingen diskuteres den enkeltes sykehistorie, visuelle utfordringer og behandlingsmål.

 

 • Forsøk for sjekk av kompatibilitet med pasientløsninger: Hos Bynocs inkluderer løsningene våre en prøveperiode. Alle pasienter får en utprøving av våre løsninger for å vurdere om løsningen passer for pasientens natur Amblyopia. 

 

 • Introduksjon til terapiprogrammet: Dette inkluderer en oversikt over hvordan terapien fungerer, forventede fordeler og behandlingstidslinjen. Eventuelle spørsmål eller bekymringer tas opp for å sikre en klar forståelse av terapiprosessen.

 

 • Utvikling av personlig behandlingsplan: Behandlingsplanen tar hensyn til alvorlighetsgraden av amblyopi, alder, visuelle evner og andre relevante faktorer. Denne tilpasningen sikrer at terapien er skreddersydd for å møte den enkeltes spesifikke behov og mål, og optimerer potensialet for synsforbedring.

 

 • Bli kjent med videospillplattformen: Den enkelte får tilgang til nødvendig programvare eller applikasjoner, samt veiledning om hvordan man navigerer på plattformen. Det er gitt klare instruksjoner om hvordan du setter opp og konfigurerer systemet for å sikre en sømløs og fornøyelig spillopplevelse.

 

 • Gradvis intensitet og progresjon: Behandlingen øker gradvis i intensitet og vanskelighetsgrad over tid. Etter hvert som individet utvikler seg og oppnår milepæler, blir de visuelle øvelsene mer utfordrende for kontinuerlig å stimulere og forbedre det visuelle systemet. 

 

 • Veiledning og opplæring: Enkeltpersoner får omfattende opplæring i hvordan de skal utføre terapiøvelsene, inkludert informasjon om holdning, avstand og anbefalte innstillinger. De veiledes om hvordan de kan navigere gjennom ulike nivåer, forstå visuelle signaler og bruke eventuelle tilleggsverktøy eller tilbehør som kreves for terapien.

 

 • Løpende støtte og kommunikasjon: Gjennom hele terapireisen gis det løpende støtte og kommunikasjon for å løse eventuelle spørsmål eller bekymringer som måtte oppstå. Regelmessige innsjekkinger med helsepersonell hjelper til med å spore fremgang, diskutere utfordringer og gjøre eventuelle nødvendige justeringer av behandlingsplanen.

 

 • Fremdriftsovervåking og feiring av milepæler: Den videospillbaserte løsningen inkluderer vanligvis fremdriftsovervåkingsmekanismer som sporer individets visuelle forbedringer over tid. Rapporter kan genereres, fra milepæler og prestasjoner i spillet, og deles med leger.

 

Innføring i den videospillbaserte løsningen setter enkeltpersoner på vei mot synsforbedring. Med personlig tilpassede behandlingsplaner, omfattende opplæring, kontinuerlig støtte og fremdriftsovervåking, sikrer onboarding-prosessen en positiv og styrkende opplevelse når individer legger ut på reisen mot forbedret synsskarphet og en lysere fremtid for synshelsen.

Vi oppfordrer alle individer som er ute etter et mindre påtrengende behandlings-/kirurgisk alternativ for Amblyopia om å ta kontakt med oss. Vi er alltid ivrige etter å hjelpe og veilede deg med din amblyopidiagnose, behandling og behandling. Ta kontakt med oss for å forstå hvordan våre videospillbaserte løsninger fungerer, hvordan du kan ombord og bruke løsningen, og hvordan de kan tilpasses for å behandle din unike tilstand.