Bynocs

Svetovalec in distributer za ZDA in Kanado

Andy Corley

Andy Corley je poslovodni partner Flying L Investments, predsednik upravnega odbora Rx Sight, EyeBrain Medical in Equinox. Je direktor podjetja Yelroc Consulting, ki se osredotoča na procese upravljanja z visoko uspešnostjo za podjetja v zgodnji fazi.