Bynocs

Videospilsterapi giver positive resultater i amblyopibehandling - Bynocs

Hos Bynocs har vi udviklet en moderne videospil-baseret terapi til Amblyopia-behandling, der er mindre påtrængende og giver ægte langvarige resultater i forhold til traditionelle behandlingsmuligheder. Den videospilsbaserede løsning inkorporerer moderne teknologi for at øge løsningens interaktivitet og adresserer årsagen til amblyopi med en mangefacetteret tilgang. Dette unikke ved videospilsterapi giver det en overtag i forhold til traditionelle behandlinger. 

Amblyopi, almindeligvis kendt som "dovent øje", er en neuroudviklingsmæssig synsforstyrrelse, der påvirker millioner af individer verden over. Indlejret i den menneskelige hjernes indviklede virkemåde giver denne tilstand unikke udfordringer og forhindringer for dem, der lever med den. Imidlertid har de seneste fremskridt inden for neurovidenskab banet vejen for innovative terapier, der udnytter videospils kraft til at revolutionere Amblyopia-behandlingen.

5 mest almindelige vanskeligheder ved amblyopi (dovent øje)

At leve med Amblyopia giver individer unikke udfordringer, som kan påvirke forskellige aspekter af deres daglige liv. Her er nogle af de vigtigste problemer, man ofte støder på:

 • Amblyopi kan forstyrre evnen til at bedømme afstande eller selvsikkert navigere i tredimensionelle miljøer.
 • Vanskeligheder med opgaver, der kræver præcis visuel vejledning, såsom at fange en bold eller hælde væske.
 • Amblyopi kan gøre det sværere at følge tekstlinjer jævnt og bevare et konsekvent fokus, hvilket fører til langsommere læsehastigheder.
 • At genkende ansigter eller skelne subtile ansigtsudtryk kan være mere udfordrende for personer med amblyopi.
 • Visse erhverv, der kræver præcise synsstyrker, såsom piloter, chauffører eller kunstnere, kan udgøre yderligere udfordringer for personer med amblyopi.

5 almindelige vanskeligheder ved amblyopi i tabelform:

1. Dybdeopfattelse og rumlige bevidsthedsudfordringer

2. Vanskeligheder med opgaver, der kræver visuel præcision

3. Nedsat læsehastighed og jævn tekstsporing

4. Udfordringer i ansigtsgenkendelse og fortolkning af udtryk

5. Potentielle begrænsninger i visse erhverv, der kræver præcis synsstyrke

 

Læs også: 15 nemme øvelser til at behandle dovne øjne!

 

Grundårsagen til amblyopi (dovent øje)

I sin kerne stammer Amblyopi fra en afbrydelse mellem øjnene og hjernen under kritiske udviklingsstadier af synet. Det opstår, når det ene øje ikke opnår normal synsstyrke, hvilket fører til en ubalance i hjernens behandling af visuel information. Denne ubalance kan opstå på grund af faktorer som skelning (øjeforstyrrelser), brydningsfejl (f.eks. nærsynethed eller langsynethed) eller fratagelse af visuel input på grund af øjenrelaterede problemer.

Neurovidenskabelige forskning har afsløret, at Amblyopi primært påvirker hjernens visuelle cortex - den region, der er ansvarlig for at behandle og fortolke visuelle stimuli. Hos amblyopiske individer sender det berørte øje svagere signaler til hjernen, hvilket fører til en formindsket forbindelse og reduceret udnyttelse af øjets visuelle input. Over tid, hvis det ikke behandles, kan dette resultere i permanent synstab.

Læs: Amblyopia (Lazy Eye) spil for børn sjove og interaktive

Moderne videospilsorienteret terapi til amblyopipatienter

I de senere år er videospilsorienterede terapier dukket op som en banebrydende tilgang til behandling af amblyopi. Ved at udnytte videospils medfødte tiltrækningskraft har disse innovative terapier transformeret måden, hvorpå synsforstyrrelser behandles. I stedet for traditionelle patching eller monotone øvelser tilbyder videospil et engagerende og interaktivt medium til behandling af amblyopi.

Begynd at se resultater med kun 30-40 sessioner

Hos Bynocs har vi udviklet videospilløsninger til både voksne og børn med Amblyopia, som nemt kan spilles derhjemme. Vores videospil er udviklet af veteraningeniører og øjenlæger baseret på principperne for Dichoptic teori.

Løsningen, der generelt er opdelt i 30-40 sessioner, bruger teknikker som neuroplasticitet, kikkerttræning, sensorisk integration, perceptuel læring, kontrastbalancering og mere! Funktionerne og stimuleringerne af vores videospil kan nemt tilpasses efter patientens unikke visuelle tilstand. Løsningen integreres også med analysesoftware, der skaber delbare fremskridtsrapporter fra videospilresultater og -resultater. Disse rapporter, når de deles med din læge, vil vise sig at være yderst gavnlige for din behandling.

Videospilsterapi øger engagement og forbedrer compliance i Amblyopia-behandling

En af de bemærkelsesværdige fordele ved videospilsbaserede terapier er deres evne til at fange og engagere patienter, især børn. Ved at integrere Amblyopia-behandling inden for rammerne af fornøjelig gameplay, kan videospil effektivt motivere individer til aktivt at deltage i terapisessioner. Dette øgede engagement fører til forbedret overholdelse af behandlingsprotokoller, da patienter er mere tilbøjelige til at følge terapiregimer, når de opfatter dem som underholdende og underholdende oplevelser.

Tjek ud: Amblyopi (dovent øje) behandling hos voksne

8 nøglestrategier til transformativ amblyopibehandling

Bynocs' Amblyopia Dovne øjenbehandling overvejer alle aspekter af neuro-udvikling for at give en langsigtet løsning:

 • Neural plasticitet og visuel udvikling

Terapien udnytter hjernens bemærkelsesværdige kapacitet til neural plasticitet, som gør det muligt for den at omtråde og tilpasse sig som reaktion på sensoriske input. I forbindelse med Amblyopia, hvor hjernen har undertrykt eller begrænset input fra det svagere øje, er målet at fremme neurale forbindelser og styrke den visuelle vej forbundet med det øje.

 • Kikkertsynsstimulering

Den videospilsbaserede terapi lægger vægt på binokulær synstimulering, som involverer at præsentere forskellige visuelle stimuli til hvert øje samtidigt. Ved at engagere begge øjne i de visuelle opgaver i spillet, har terapien til formål at tilskynde hjernen til at behandle og integrere visuel information fra begge øjne, hvilket fremmer udviklingen af kikkertsyn.

 • Opmærksomhedsfokus og feedbackmekanismer

Under gameplay er individets opmærksomhed rettet mod specifikke visuelle signaler, mål eller udfordringer præsenteret i spillet. Denne fokuserede opmærksomhed hjælper med at aktivere de neurale kredsløb, der er forbundet med visuel behandling, og forbedrer hjernens reaktion på det svage øjes input. Derudover giver spillet feedback i realtid, forstærker korrekte visuelle svar og letter læring.

 • Sanseintegration og perceptuel læring

Gentagen engagement med visuelle opgaver i videospillet fremmer sensorisk integration og perceptuel læring. Efterhånden som hjernen modtager og behandler visuel information fra det svagere øje, lærer den at udtrække relevante visuelle træk, skelne mellem fine detaljer og opfatte dybdesignaler. Denne perceptuelle læring letter forbedringen af synsstyrken og andre synsfunktioner.

 • Kontrastbalancering og visuel stimulering

Videospilsbaseret terapi inkorporerer ofte kontrastbalancerende teknikker, hvor kontrasten af de visuelle stimuli præsenteret for det svagere øje gradvist øges. Denne kontrollerede stigning i kontrast hjælper med at overvinde undertrykkelsen af det svagere øje og tilskynder dets aktive deltagelse i visuel behandling. Terapien giver også et rigt visuelt miljø, stimulerer det visuelle system og fremmer neural aktivitet og forbindelse.

 • Neural synkronisering og plastiske ændringer

Gennem det synkroniserede engagement af begge øjne og den gentagne aktivering af neurale kredsløb forbundet med visuel behandling, fremmer terapien neural synkronisering og plastiske ændringer i det visuelle system. Dette omfatter styrkelse af forbindelser mellem neuroner, raffinering af synaptisk effektivitet og forbedring af koordinationen mellem synsområder i hjernen. Disse ændringer bidrager til forbedret synsstyrke og kikkertsyn.

 • Konsolidering og overførsel af læring

Efterhånden som terapien skrider frem, gennemgår hjernen konsolidering af de indlærte visuelle færdigheder og strategier. Disse nyerhvervede visuelle evner begynder at generalisere ud over terapimiljøet og overføres til situationer i den virkelige verden. Hjernens forbedrede kapacitet til kikkertsyn og forbedrede visuelle behandling udvider sig gradvist til forskellige daglige aktiviteter, hvilket forbedrer det funktionelle syn.

 • Langsigtet vedligeholdelse og stabilitet

Terapien har til formål at etablere langsigtet stabilitet og opretholdelse af visuelle gevinster. Regelmæssige opfølgningssessioner og løbende visuelle øvelser hjælper med at forstærke de neurale forbindelser og opretholde forbedrede visuelle evner. Hjernens fortsatte engagement med de visuelle opgaver i videospillet sikrer opretholdelsen af neural plasticitet, forhindrer regression og understøtter vedvarende visuel forbedring.

Ved at udnytte principperne om neural plasticitet, binokulært synstimulering, perceptuel læring og neural synkronisering, udnytter videospilsbaseret terapi for Amblyopia hjernens iboende evne til at tilpasse sig og omorganisere. Gennem denne omfattende tilgang fremmer terapien omledning af neurale forbindelser, hvilket gør det muligt for personer med amblyopi at opleve betydelige forbedringer i synsstyrke, kikkertsyn og overordnet synsfunktion.

7 essentielle trin til en succesfuld introduktion af Bynocs' videospilsbaserede amblyopiterapi


Onboarding af Bynocs' videospilsbaserede amblyopiterapi. Byncos' videospilsbaserede løsning til Amblyopia-behandling involverer en sømløs onboarding-proces designet til at sikre en jævn og vellykket rejse for personer, der søger synsforbedring. Her er de vigtigste trin involveret i onboarding af vores videospilsbaserede løsning:

 • Indledende konsultation og vurdering: Under den indledende vurdering diskuteres den enkeltes sygehistorie, visuelle udfordringer og behandlingsmål.

 

 • Forsøg til kontrol af patientløsningskompatibilitet: Hos Bynocs inkluderer vores løsninger en prøveperiode. Alle patienter får en afprøvning af vores løsninger for at vurdere, om løsningen passer til patientens karakter af Amblyopia. 

 

 • Introduktion til terapiprogrammet: Dette inkluderer et overblik over, hvordan terapien virker, de forventede fordele og behandlingstidslinjen. Eventuelle spørgsmål eller bekymringer behandles for at sikre en klar forståelse af terapiprocessen.

 

 • Udvikling af personlig behandlingsplan: Behandlingsplanen tager højde for sværhedsgraden af amblyopi, alder, synsevne og andre relevante faktorer. Denne tilpasning sikrer, at terapien er skræddersyet til at imødekomme den enkeltes specifikke behov og mål, hvilket optimerer potentialet for synsforbedring.

 

 • Kendskab til videospilsplatformen: Den enkelte får adgang til den nødvendige software eller applikationer samt vejledning i, hvordan man navigerer på platformen. Der gives klare instruktioner om, hvordan systemet opsættes og konfigureres for at sikre en problemfri og fornøjelig spiloplevelse.

 

 • Gradvis intensitet og progression: Behandlingen øges gradvist i intensitet og sværhedsgrad over tid. Efterhånden som individet skrider frem og opnår milepæle, bliver de visuelle øvelser mere udfordrende for løbende at stimulere og forbedre det visuelle system. 

 

 • Vejledning og træning: Enkeltpersoner får omfattende træning i, hvordan de udfører terapiøvelserne, herunder information om kropsholdning, afstand og anbefalede indstillinger. De bliver guidet til, hvordan man navigerer gennem forskellige niveauer, forstår visuelle signaler og bruger eventuelle yderligere værktøjer eller tilbehør, der kræves til terapien.

 

 • Løbende support og kommunikation: Under hele terapirejsen ydes der løbende støtte og kommunikation for at løse eventuelle spørgsmål eller bekymringer, der måtte opstå. Regelmæssige check-in med sundhedspersonale hjælper med at spore fremskridt, diskutere udfordringer og foretage eventuelle nødvendige justeringer af behandlingsplanen.

 

 • Fremskridtsovervågning og fejring af milepæle: Den videospilsbaserede løsning omfatter typisk fremskridtsovervågningsmekanismer, der sporer individets visuelle forbedringer over tid. Rapporter kan genereres ud fra milepæle og præstationer i spillet og deles med læger.

 

Introduktion af den videospilsbaserede løsning sætter individer på vej mod synsforbedring. Med personaliserede behandlingsplaner, omfattende træning, løbende support og fremskridtsovervågning sikrer onboarding-processen en positiv og styrkende oplevelse, når individer begiver sig ud på deres rejse mod forbedret synsstyrke og en lysere fremtid for deres synssundhed.

Vi opfordrer alle personer, der leder efter et mindre indgribende behandlings-/kirurgisk alternativ for Amblyopia, til at kontakte os. Vi er altid ivrige efter at hjælpe og vejlede dig med din amblyopidiagnose, behandling og behandling. Kom i kontakt med os for grundigt at forstå, hvordan vores videospilsbaserede løsninger fungerer, hvordan du kan ombord og bruge løsningen, og hvordan de kan tilpasses til at behandle din unikke tilstand.