Bynocs

TINGINGŲ AKIŲ GYDYMAS

Patching For Lazy Eye Treatment can now be avoided.

About 4% of children & 

between 1-5% of the adult population is affected by this visual impairment

Įveikti ambliopiją arba tinginę akį

Amblyopia, commonly known as ‘Lazy eye’, is a vision-related disorder that affects young children. And you can get your tinginių akių gydymas using our Amblyopia therapy software!

Let's Understand Lazy Eye(Amblyopia)

In some children, only one of the two eyes focuses properly. This is a vision problem called lazy eyes (the medical term for this is Amblyopia). It is caused when the two eyes send different images to the brain. For example, it may happen if one of the eyes is more nearsighted, farsighted, or has more astigmatism (refractive error) than the other, or if the child has a squint. The brain then primarily processes the information coming from the better eye, ignoring the other. If you continue without an ambliopijos gydymas for too long, it can continue to affect in later years. It is estimated that about 4% of children and between 1-5% of the adult population is affected by this visual impairment.

Binokulinės regos supratimas

Vision develops in the first few years of life as the brain starts interpreting visual signals coming from the eyes. What we ‘see’ results from signals sent from the eyes to the brain. Usually, the brain receives signals from both (bi) eyes (ocular) simultaneously. However, due to the placement of the eyes, the visual information collected by each eye differs slightly. If all is well, the brain can use these differences, coordinate eye movements and judge distances so that a wholesome meaningful 3D visual is created, and that is what we ‘see’.

What are the Causes of Amblyopia or Lazy Eye?

People often wonder if they need to get a surgery done for amblyopia: but the answer to that depends on what are the underlying causes. Tingi akis gali būti nenormalios regėjimo patirties pasekmė ankstyvame gyvenime.

The eyes, visual pathways, and brain centres are constantly developing and maturing in the first few years of life. Occasionally, when one of the eyes does not function correctly, the brain tends to rely on the visual impulses coming from the stronger eye. If you don’t onboard a lazy eye therapy, in time, the stronger eye continues to develop further, and the vision from the weaker eye can worsen. This visual imbalance is known as Amblyopia. 

Certain physiological abnormalities in the eyes, as well as poor lifestyle practices, during the growing years and/or later life can cause an eye to develop a poor vision and result in Amblyopia. It is important to note that Amblyopia can also occur at a later stage in life, but even in those scenarios there are dedicated Ambliopijos gydymas available as non-invasive permanent solutions. 

Often, a major focus of eye therapy for lazy eye is correcting the refractive error. Refractive error in an eye simply means that the eye cannot focus correctly. Three types of refractive errors are near-sightedness, far-sightedness, or astigmatism. 

 

When left unaddressed with an appropriate lazy eye therapy, refractive errors can strain the eye muscles—which then have to work harder to achieve a focussed vision. In some cases, both eyes have different magnitudes of refractive errors medically known as ‘Anisometropia.’ 

 

One of the eyes may have a significantly poorer vision than the other. When this happens, the brain tends to rely more on sharp visual impulses from the normal eye and ignore the visual impulses from the weaker eye.

Our eyes have a set of muscles that help with eye movements. A weakness in any eye muscle will lead to abnormalities in the movement, such as turning inwards or outwards or having uncoordinated movements. 

 

This condition is called “Squint” or “Strabismus”.The brain tends to ignore the hazy visual images coming from the affected eye which is non-aligned. This eye then becomes a “Lazy eye,” which can then only be resolved with a precise lazy eye cure.

Cataract means a cloudy lens. The cloudy lens prevents the rays of light from reaching the retina and is responsible for poor vision. A child may be born with a Cataract (Congenital Cataract) or may develop in infancy (developmental cataract). The only treatment for cataracts is early surgical removal. 

Cataract share a two-way relation with Amblyopia. Sometime, a long standing cataract can interfere with the development of visual functions in the brain and lead to Amblyopia. Whereas, on other occasions, a cataract surgery can inflict eye muscle wear-and-tear at a micro level—which can further hamper the development of visual functions and lead to amblyopia. However, on either cases the most recommended solution is to get your condition evaluated and onboard a specifically designed eye therapy for lazy eye related with Cataracts.

Pirmaisiais gyvenimo metais akys, regėjimo takai ir smegenų centrai nuolat vystosi ir bręsta. Kartais, kai viena iš akių neveikia tinkamai, smegenys linkusios pasikliauti regėjimo impulsais, gaunamais iš stipresnės akies. Jei negydoma, stipresnė akis toliau vystosi, o silpnesnės akies regėjimas gali pablogėti. Šis regėjimo disbalansas žinomas kaip ambliopija. Dėl tam tikrų akių anomalijų augimo metais ir (arba) vėlesniame amžiuje akis gali pablogėti regėjimas ir sukelti ambliopiją, pavyzdžiui:
Refrakcijos klaida akyje tiesiog reiškia, kad akis negali tinkamai sufokusuoti. Trys refrakcijos sutrikimų tipai yra trumparegystė, toliaregystė arba astigmatizmas. Nekoreguotos refrakcijos ydos gali įtempti akių raumenis, kurie turi dirbti daugiau, kad pasiektų sutelktą regėjimą. Kai kuriais atvejais abi akys turi skirtingo dydžio refrakcijos ydas, mediciniškai žinomas kaip „anizometropija“. Viena akis gali turėti žymiai prastesnį regėjimą nei kita. Kai taip nutinka, smegenys linkusios labiau pasikliauti aštriais regėjimo impulsais iš normalios akies ir ignoruoti silpnesnės akies regos impulsus.

Mūsų akys turi raumenų rinkinį, kuris padeda atlikti akių judesius. Bet kurio akies raumens silpnumas sukels judesių sutrikimus, pvz., pasisukimą į vidų arba išorę arba nekoordinuotus judesius. Ši būklė vadinama „švairumu“ arba žvairumu “. Smegenys linkusios ignoruoti miglotus regimuosius vaizdus, atsirandančius iš pažeistos akies, kuri yra nesuderinta. Tada ši akis tampa „tingine akimi.

Katarakta reiškia drumstą lęšį. Drumstas lęšis neleidžia šviesos spinduliams pasiekti tinklainę ir yra atsakingas už blogą regėjimą. Vaikas gali gimti su katarakta (įgimta katarakta) arba išsivystyti kūdikystėje (vystoma katarakta). Vienintelis kataraktos gydymas yra ankstyvas chirurginis pašalinimas. Ilgalaikė katarakta sutrikdo regėjimo funkcijų vystymąsi smegenyse ir sukelia ambliopiją arba tinginę akį.

What are the Symptoms of Amblyopia/Lazy Eye?

Amblyopia starts in childhood and may continue to persist in adulthood as well. The Ambliopijos gydymas in each case depends on the symptoms exhibited by the condition.Simptomai vaikams

Kai vaikas tampa tingus, tėvai gali pastebėti, kad jų vaikui sunku sutelkti dėmesį į objektus, arba jie prisimerkia arba užmerkia vieną iš akių, kad aiškiai matytų objektus ar aplinką. Dažnai gali atrodyti, kad vaiko akys krypsta į vidų, į išorę ir gali neveikti kartu.

Older children may also complain of poor perception of depth and an inability to view things clearly from a distance, such as writing on the classroom board. It affects their performance in school, sports and social behaviour.

When children develop such symptoms, It is important to consult a paediatric ophthalmologist as soon as possible to enable early amblyopia treatment.

Skaityti daugiau apie Tinginių akių gydymas vaikams.

Simptomai suaugusiems

Simptomai suaugusiems

If a child with amblyopia does not receive early tinginių akių gydymas, the condition may worsen and persist in adulthood.

Dažniausi suaugusiųjų skundai tingiomis akimis yra šie:

 • Neryškus arba dvigubas matymas
 • Nekoordinuoti akių judesiai
 • Prastas gylio suvokimas
 • Primerkti arba užmerkti vieną akį, kad matytumėte geriau

 

Skaityti daugiau apie Lazy Eye Treatment in Adults.

Traditional strong eye suppressing treatments Vs Modern Amblyopia Therapy Software

If not treated with a customized lazy eye therapy, the condition may worsen and lead to permanent visual impairment. Therefore, the goal of ambliopijos gydymas is to improve vision in the lazy eye as early as possible and thereby optimize binocular vision.

The traditional lazy eye treatment approaches to treat the eye include:

Traditional strong eye suppressing treatments

Akiniai

Glasses are a traditional means of amblyopia treatment opted for conditions that are assosiated with refractive errors.

Lopomis

Patching is the most commonly advised and another traditional mode of treatment for lazy eyes in children. In this, a small eye patch is applied to the normal eye in an attempt to obscure its vision for a few hours daily. This way, the brain is trained to recognize the visual impulses coming from the weaker eye.

Akių lašai yra lašinami į normalią akį ir sukelia laikiną regėjimo neryškumą normalioje akyje. Tai skatina smegenis pasukti į regos impulsus, gaunamus iš silpnesnės ar tingios akies. Poveikis panašus į pleistrą.

However, the success of such lazy eye cure depends on how regularly the child is in applying the patches/eye drops. Most children do not like this kind of ambliopijos gydymas and tend to resist it. Very often, parents do not apply the patch to avoid social stigma. Compliance with patching is very low.

Pataisymas arba baudimas taip pat gali sukelti regėjimo problemų normalioje akyje. Patikslinimas turi amžiaus apribojimų ir nepadeda ištaisyti suaugusio tinginio akių.

 • Mažesni sėkmės rodikliai ir didesnis liekamojo regėjimo deficito dažnis.
 • Norint pasiekti optimalių rezultatų, būtinas ilgalaikis tinginio akių gydymas daugelį metų.
 • Monokuliarinė tinginių akių procedūra – gydo tik vieną akį.
 • Regėjimo sutrikimų tikimybė stipresnėje akyje.
 • Atkryčio galimybė nutraukus lopymą.
 • Diskomfortas akims ir vaikui dėl akių lašų įdėjimo ar lopymo.
 • Pataisymas gali sukelti socialinį nerimą vyresniems vaikams.
 • Lopomis nesilaikoma dėl bendraamžių spaudimo.
 • Time is of the essence, traditional tinginių akių gydymas options like patching is not helpful unless started at an early age (<9years).
 • Nenaudinga gydyti „Lazy Eye“ suaugusiems.

Surgery is recommended as an ambliopijos gydymas if there is a presence of a Cataract or Squint ( Strabismus).

Nors tiesa, kad gydant tinginę akį labai svarbu laikas, o dauguma gydymo būdų yra skirti vaikams, yra naujesnių tinginių akių gydymo technologijų, kurios gali būti naudojamos suaugusiųjų ir vyresnio amžiaus žmonių regėjimui pagerinti.

“It is a myth that lazy eyes can be treated only in early childhood. Adults too can overcome their lazy eyes with recent advances in technology that helps achieve perfect vision.”

Modern Amblyopia Therapy Software: Dichoptic Therapy based Video Games

Eye therapy for lazy eyes using dichoptic technology is an emerging and highly effective approach for correcting Lazy eyes and improving vision. Dichoptic eye treatments work by offering simultaneous and separate visual stimuli to both eyes. 

In simpler terms, depending on the impairment, both eyes are presented with different stimuli simultaneously, which helps enhance the contrast difference perceived by both eyes. This can help achieve a balance between the normal eye and the lazy eye.

Dichoptinė technologija gali padėti pagerinti vaikų ir suaugusiųjų regėjimą.

Bynocs AmblyGo Therapy For Childhood and Adult Amblyopia/Lazy Eye – The Ultimate Amblyopia Therapy SoftwareA new age: revolutionary technology, for building a novel lazy eye therapy, has been developed to overcome Amblyopia or lazy eye in both children and adults.

Bynocs AmblyGo terapija vaikystėje ir suaugusiems ambliopijai / „Lazy Eye“ – galutinė ambliopijos terapijos programinė įranga

Sukurta naujo amžiaus, revoliucinė technologija, padedanti įveikti ambliopiją arba tinginį tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Kaip veikia Bynocs AmblyGo?

Sunkiais atvejais, pavyzdžiui, katarakta, būtina nedelsiant atlikti operaciją, kad būtų išvengta regėjimo praradimo. Chirurgija taip pat gali būti atliekama dėl žvairumo (akių raumenų silpnumo) arba siekiant pagerinti refrakcijos ydą.
 • Surenkama išsami anamnezė, nuodugniai ištiria akis optometristas.
 • Akių būklė vertinama naudojant kompiuterinį diagnostinį testą patentuota Bynocs programine įranga.
 • Pasikonsultavus su oftalmologu, sudaromi individualūs gydymo planai.
 • Bynocs technologija padeda smegenims įvertinti tingios akies vaizdus, naudojant žaidimų sąsają ir specialius akinius. Šie pratimai yra nukreipti į smegenų regos centrus.
 • Dėl interaktyvios žaidimų sąsajos užsiėmimus smagu lankyti ir vaikams, ir suaugusiems.
 • Užsiėmimai kiekvieną dieną trunka 30 minučių, juose rekomenduojama lankyti penkias dienas per savaitę.

 

Naudojant Bynocs AmblyGo, pacientų regėjimo simptomai pagerėjo 80-90% vos per šešias savaites!

 

Bynocs AmblyGo terapija vaikystėje ir suaugusiems ambliopijai / „Lazy Eye“ – galutinė ambliopijos terapijos programinė įranga

Sukurta naujo amžiaus, revoliucinė technologija, padedanti įveikti ambliopiją arba tinginį tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Kaip veikia Bynocs AmblyGo?

Sunkiais atvejais, pavyzdžiui, katarakta, būtina nedelsiant atlikti operaciją, kad būtų išvengta regėjimo praradimo. Chirurgija taip pat gali būti atliekama dėl žvairumo (akių raumenų silpnumo) arba siekiant pagerinti refrakcijos ydą.

 

 • Surenkama išsami anamnezė, nuodugniai ištiria akis optometristas.
 • Akių būklė vertinama naudojant kompiuterinį diagnostinį testą patentuota Bynocs programine įranga.
 • Individual tinginių akių gydymas plans are formulated after consultation with the ophthalmologist.
 • The Bynocs technology helps the brain to appreciate the images from the lazy eye, using a gaming interface and specialized eyewear. These lazy eye therapy exercises are targeted at the visual centers of the brain.
 • Dėl interaktyvios žaidimų sąsajos užsiėmimus smagu lankyti ir vaikams, ir suaugusiems.
 • Užsiėmimai kiekvieną dieną trunka 30 minučių, juose rekomenduojama lankyti penkias dienas per savaitę.

Naudojant Bynocs AmblyGo, pacientų regėjimo simptomai pagerėjo 80-90% vos per šešias savaites!

Bynocs AmblyGo: pažangus, bet paprastas

Bynocs AmblyGo is a simple and engaging tinginių akių gydymas program that can be performed with minimal equipment. The initial evaluation can be done at any eye clinic enrolled with  Bynocs. The lazy eye treatment sessions can be undertaken either at the eye clinic or in the comfort of one’s home.

The only equipment needed to train on the patented Bynocs AmblyGo is a computer with a stable internet connection and specialized Anaglyph glasses provided by Bynocs. After that, the lazy eye therapy sessions are carried out under optometrist guidance, available on a video call.

Tinginė akis arba ambliopinė akis yra gydoma ir grįžtama. Naujesnės gydymo technologijos, tokios kaip akių dichopinis gydymas, puikiai pagerina regėjimą net ir suaugusiems.

Kreipkitės į savo akių priežiūros specialistą ir susigrąžinkite regėjimo kontrolę.

Treat your Lazy Eye condition with the latest innovative Amblyopia therapy software out there.

Nuorodos

Blairas K, Cibis G, Gulani AC. Ambliopija. [Atnaujinta 2020 m. gruodžio 19 d.]. In: StatPearls [internetas]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing;
2021 m. sausio mėn. Galima įsigyti iš: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430890/ 
 

Ambliopijos (tingių akių) gydymas

Nešioti akių pleistrus gydant ambliopiją yra erzina vaiką ir gėda suaugusiam. Tingių akių gydymas trunka mėnesius ar metus be nuolatinio gydymo.

Bynocs procesas

5 žingsnių procesas