Bynocs

Top 10 manieren waarop visietherapie uw visuele gezondheid ten goede kan komen

Heeft u of iemand die u kent last van visuele problemen die het dagelijks leven beïnvloeden? Of het nu gaat om problemen met lezen, autorijden of werken op een computer, visuele problemen kunnen het een uitdaging maken om dagelijkse taken uit te voeren. Visustherapie is een niet-invasieve, maar zeer effectieve behandelingsoptie die een breed scala aan visuele problemen kan aanpakken en de visuele vaardigheden kan verbeteren. Van het verbeteren van de visuele perceptie en verwerking tot het verminderen van scheelzien en amblyopie: de voordelen van visietherapie zijn talrijk. 

In deze blogpost gaan we dieper in op de top 10 voordelen van visietherapie en hoe deze u kan helpen beter te zien, beter te leven en uw algehele visuele gezondheid te verbeteren. Door de potentiële voordelen van visietherapie te begrijpen, kunt u een weloverwogen beslissing nemen over de vraag of dit de juiste keuze is voor u of uw geliefde.

Wie heeft er baat bij visietherapie?

Veel mensen kunnen baat hebben bij visietherapie. Enkele van de meest voorkomende groepen mensen die baat kunnen hebben bij visietherapie zijn:

  • Kinderen met visuele problemen zoals amblyopie (lui oog), scheelzien (scheelzien) en visuele perceptiestoornissen zoals dyslexie.
  • Volwassenen met visuele problemen zoals binoculaire zichtstoornissen (dubbelzien, convergentie-insufficiëntie), verworven hersenletsel en visuele problemen veroorzaakt door trauma.
  • Sporters van alle leeftijden die hun visuele vaardigheden willen verbeteren, zoals hand-oogcoördinatie, reactietijd en visuele tracking, om hun sportprestaties te verbeteren.
  • Mensen die een beroerte hebben gehad of bij wie neurologische aandoeningen zijn vastgesteld, zoals multiple sclerose, traumatisch hersenletsel of hersenverlamming.
  • Personen die visuele symptomen ervaren zoals hoofdpijn of vermoeide ogen veroorzaakt door visuele problemen, of personen bij wie een specifieke visuele stoornis is vastgesteld, zoals bijziendheid, verziendheid of astigmatisme.
  • Mensen die staar of een andere oogoperatie hebben gehad en hun gezichtsvermogen moeten herstellen.
  • Personen die leesproblemen hebben, moeite hebben met de oog-handcoördinatie, of mensen die problemen ondervinden op school of op het werk als gevolg van visuele problemen.

Het is vermeldenswaard dat visietherapie geen one-size-fits-all oplossing is en dat niet iedereen er profijt van zal hebben. Een oogonderzoek en overleg met een oogtherapeut zijn noodzakelijk om te bepalen of oogtherapie geschikt en nuttig is.

Lees ook: Wat is visietherapie? Hoe is het nuttig bij de behandeling van zichtproblemen??

Wat is visietherapie?

Visietherapie werkt door zich te richten op specifieke delen van het visuele systeem, inclusief de ogen, de hersenen en de zenuwen die deze verbinden. De therapie omvat een verscheidenheid aan oefeningen en activiteiten die zich richten op het verbeteren van visuele vaardigheden zoals oogcoördinatie, scherpstellen en volgen. Deze oefeningen kunnen helpen de spieren in de ogen te versterken, het vermogen van de hersenen om visuele informatie te verwerken te verbeteren en neurale verbindingen opnieuw te bedraden.

Bovendien kan visietherapie ook problemen met binoculair zicht aanpakken, wat het vermogen van de ogen is om als een team samen te werken. Dit kan met name gunstig zijn voor mensen die last hebben van dubbelzien, schele ogen of een lui oog. De therapie kan zich richten op specifieke delen van de ogen, zoals de extraoculaire spieren, de ciliaire spier, het netvlies, de oogzenuw en de visuele cortex in de hersenen.

De therapie wordt meestal uitgevoerd onder begeleiding van een optometrist of oogarts die gespecialiseerd is in zichttherapie. Het behandelplan wordt op maat gemaakt op basis van het specifieke visuele probleem en de doelstellingen van de patiënt. Met regelmatige therapiesessies kunnen patiënten aanzienlijke verbeteringen zien in hun visuele vaardigheden en algehele visuele gezondheid.

Moet lezen: Visietherapie-oefeningen voor lui oog

Merk op dat alle visietherapieën gebaseerd zijn op het concept van neuroplasticiteit. Neuroplasticiteit verwijst naar het vermogen van de hersenen om te veranderen en zich aan te passen als reactie op nieuwe ervaringen of training.

Top 10 voordelen van visietherapie

Gezichtsscherpte is de maatstaf voor het vermogen van een persoon om duidelijk en scherp te zien. Gezichtsscherpte is een belangrijk aspect van de algehele visuele gezondheid en kan worden beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren, waaronder refractiefouten (bijziendheid, verziendheid en astigmatisme), cataract, maculaire degeneratie en andere oogziekten.

Visietherapie kan de gezichtsscherpte helpen verbeteren door zich specifiek te richten op de anatomische constructies van het visuele systeem, dat de scherpte bepaalt. Visietherapie werkt door visuele ervaringen te bieden die anders zijn dan waar de hersenen aan gewend zijn, wat op zijn beurt helpt om neurale verbindingen opnieuw te bedraden, nieuwe paden in de hersenen te creëren en bestaande te versterken.

Wanneer iemand bijvoorbeeld een brekingsfout heeft, zoals bijziendheid, hebben de hersenen geleerd visuele informatie op een bepaalde manier te verwerken om de fout te compenseren. Visietherapie kan helpen de hersenen opnieuw te trainen om visuele informatie op een andere manier te verwerken, wat kan leiden tot een verbetering van de gezichtsscherpte.

Uit een studie gepubliceerd in de Journal of Behavioral Optometry bleek dat 74% van patiënten met amblyopie (lui oog) die visietherapie kregen een verbetering van de gezichtsscherpte vertoonden. 

Visustherapie kan worden gebruikt om scheelzien en amblyopie te behandelen door de ogen en hersenen opnieuw te trainen om effectiever samen te werken.

Bij scheelzien kan de therapie oefeningen omvatten die zich richten op de extraoculaire spieren, om de ogen goed uit te lijnen en om de coördinatie tussen de twee ogen te verbeteren. Dit kan worden gedaan door middel van ooglapjes, occlusie of andere oogtherapie-oefeningen die het gebruik van oogdruppels afdwingen. het aangedane oog.

Voor amblyopie kan de therapie oefeningen omvatten om de gezichtsscherpte van het aangedane oog te verbeteren, zoals het gebruik van traditionele bestraffingstechnieken zoals ooglapjes of het gebruik van lenzen die het zicht van het sterke oog vervagen. Of moderne, op dihoptische therapie gebaseerde videogame-visietherapieën.

Uit een meta-analyse gepubliceerd in het Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus is gebleken dat visietherapie effectief is bij het verbeteren van de uitlijning van de ogen bij patiënten met scheelzien, en dat het ook effectiever is dan alleen patchen bij de behandeling van amblyopie.

Visuele perceptie en verwerking verwijzen naar het vermogen van de hersenen om de informatie die de ogen opnemen te begrijpen, en visietherapie kan dit vermogen helpen verbeteren. Bij visuele perceptie en verwerking zijn verschillende delen van de hersenen betrokken, waaronder de primaire visuele cortex, de occipitale kwabben en de pariëtale kwabben.

Tijdens visietherapie voeren patiënten een reeks visuele oefeningen uit die deze delen van de hersenen stimuleren om visuele informatie op een andere manier te verwerken.

Visuele perceptieoefeningen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het identificeren en matchen van patronen, het volgen van bewegende objecten of het voltooien van visuele puzzels. Deze oefeningen kunnen helpen het vermogen van de hersenen om visuele informatie te verwerken te verbeteren en kunnen gunstig zijn voor mensen met visuele waarnemingsstoornissen zoals dyslexie.

Visueel-motorische integratie verwijst naar het vermogen van de hersenen om visuele informatie te coördineren met de beweging van het lichaam. Het omvat de coördinatie van de ogen, de handen en het lichaam om taken uit te voeren zoals schrijven, tekenen en sporten.

Bij visietherapie voeren patiënten een reeks visuele oefeningen uit die het cerebellum, de hersenstam en de achterhoofdskwabben stimuleren, die allemaal verantwoordelijk zijn voor het coördineren van visuele informatie met beweging.

Visueel-motorische oefeningen kunnen bijvoorbeeld activiteiten omvatten zoals het trekken van een lijn met een potlood, het volgen van een bewegend doelwit of het spelen van sportspecifieke oefeningen. Deze oefeningen helpen het vermogen van de hersenen om visuele informatie te verwerken en te coördineren met beweging te verbeteren, wat gunstig kan zijn voor mensen die moeite hebben met schrijven of sporten.

Lees ook: Zijn orthoptiek en visietherapie hetzelfde??

Visietherapie kan het leer- en leesvermogen helpen verbeteren door onderliggende visuele problemen aan te pakken die van invloed kunnen zijn op iemands vermogen om visuele informatie te verwerken. Dit type therapie kan visuele vaardigheden verbeteren, zoals gezichtsscherpte, visuele aandacht, visueel geheugen en visueel-ruimtelijke vaardigheden.

Visusoefeningen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de helderheid van het gezichtsvermogen te verbeteren, wat gunstig kan zijn voor mensen die moeite hebben met het lezen van kleine lettertjes. Visuele aandachtsoefeningen kunnen worden gebruikt om het vermogen om zich op een specifieke taak te concentreren te verbeteren, wat gunstig kan zijn voor mensen die moeite hebben om gefocust te blijven tijdens het lezen. Visuele geheugenoefeningen kunnen worden gebruikt om het vermogen om visuele informatie te onthouden te verbeteren, wat gunstig kan zijn voor mensen die moeite hebben met het onthouden van feiten of informatie.

Visueel-ruimtelijke oefeningen kunnen worden gebruikt om het vermogen te verbeteren om de ruimtelijke relaties tussen objecten waar te nemen en te begrijpen, wat nuttig kan zijn voor mensen die moeite hebben met het begrijpen van diagrammen, kaarten en diagrammen.

Visietherapie kan worden gebruikt om de visuele symptomen te behandelen die gepaard gaan met traumatisch hersenletsel (TBI). Traumatisch hersenletsel (TBI) kan schade aan de hersenen veroorzaken, die het visuele systeem kan beïnvloeden en kan resulteren in visuele symptomen zoals dubbel zien, gezichtsveld verlies en problemen met visuele aandacht en visuele perceptie.

Visietherapie-oefeningen gericht op de primaire visuele cortex, gelegen in de occipitale kwabben, zijn nuttig bij het beheersen van symptomen van gezichtsveldverlies. Oefeningen die zijn ontworpen om de pariëtale kwabben, gelegen aan de boven- en achterkant van de hersenen, te stimuleren, zijn nuttig bij het omgaan met visuele aandacht en symptomen van visuele perceptie. Visietherapieën gericht op het cerebellumgebied kunnen symptomen zoals hand-oogcoördinatie aanpakken.

Uit een studie gepubliceerd in de Journal of Rehabilitation Research and Development in 2016 bleek dat visietherapie effectief was in het verbeteren van de visueel-motorische coördinatie, visuele aandacht en visueel-ruimtelijke vaardigheden bij personen met TBI. De studie omvatte 20 personen met TBI die gemiddeld 20 uur visuele therapie ondergingen, en ontdekte dat alle deelnemers significante verbeteringen vertoonden in de visueel-motorische coördinatie en visuele aandacht.

Visietherapie kan de sportprestaties verbeteren door onderliggende visuele problemen aan te pakken die van invloed kunnen zijn op de visuele verwerkingscapaciteiten en motorische coördinatie van een atleet. Deze visuele problemen kunnen optreden als gevolg van verschillende factoren, zoals een slechte gezichtsscherpte, slecht binoculair zicht of visuele perceptiestoornissen. 

Een verscheidenheid aan visietherapie-oefeningen, waaronder visueel-motorische coördinatieoefeningen, visuele aandachtsoefeningen, visuele perceptie- en geheugenoefeningen en visueel-ruimtelijke oefeningen, worden in combinatie gebruikt om de fysieke en mentale vermogens van een atleet te verbeteren. 

Oogvermoeidheid en hoofdpijn kunnen optreden als gevolg van visuele problemen zoals een slechte gezichtsscherpte, slecht binoculair zicht of visuele perceptiestoornissen. Deze visuele problemen kunnen ervoor zorgen dat de hersenen harder moeten werken om visuele informatie te verwerken, wat kan leiden tot vermoeidheid en spanning op de ogen, wat resulteert in hoofdpijn en vermoeide ogen.

Naast de typische oefeningen voor gezichtstherapie die de zenuwen en neurale verbindingen (tussen het oog en de hersenen) stimuleren, versterken en kalmeren, worden ook visuele problemen aangepakt die ervoor zorgen dat de ogen moeten overcompenseren, zoals een convergentie-insufficiëntie, wat leidt tot oogvermoeidheid en hoofdpijn.

Uit een studie gepubliceerd in de Journal of Behavioral Optometry in 2017 bleek dat visietherapie effectief was in het verminderen van de symptomen van vermoeide ogen en hoofdpijn bij personen met convergentie-insufficiëntie. De studie omvatte 40 deelnemers die visietherapie ondergingen en ontdekte dat 85% van de deelnemers een vermindering van de symptomen van vermoeide ogen en hoofdpijn rapporteerde.

Visietherapieën kunnen zich bij verschillende gelegenheden presenteren als niet-invasieve alternatieven, zoals de behandeling van amblyopie, scheelzien, visuele perceptiestoornissen, visueel-motorische integratiestoornissen, visuele verwerkingsstoornissen en het verbeteren van sportprestaties. Ze kunnen een alternatief zijn voor ooglapjes, een operatie of medicijnen. Het is echter belangrijk om een medische professional te raadplegen die gespecialiseerd is in het vakgebied om te bepalen of visietherapie het beste alternatief is voor een specifiek geval.

 

Visietherapieën zijn grote weldoeners van de oog- en zenuwgezondheid. Zelfs als u niet aan een specifieke visuele of neurale aandoening lijdt, kunt u visietherapieën overwegen om uw algemene welzijn te verbeteren. Hun unieke vermogen om specifieke delen van onze hersenen, ons zenuwstelsel en ons visuele systeem te trainen, maakt ze tot de ideale oplossing om onze visuele en zenuwachtige vermogens te verbeteren, en helpt ons soms zelfs te ontstressen!

Verbeter uw ooggezondheid met op dihoptische therapie gebaseerde moderne videogametherapieën

Dichoptische therapie is een vorm van gezichtstherapie die wordt gebruikt voor de behandeling van binoculaire zichtstoornissen zoals amblyopie (lui oog) en scheelzien (scheelziende of verkeerd uitgelijnde ogen). Het woord ‘dichoptisch’ komt van de Griekse woorden ‘di’ wat ‘twee’ betekent en ‘optisch’ wat ‘van het oog’ betekent, wat verwijst naar het gebruik van verschillende beelden die aan elk oog worden gepresenteerd.

De therapie werkt door de ogen te trainen om samen te werken door aan elk oog verschillende visuele input te geven. Dit kan worden bereikt door het gebruik van een speciale bril of bril die aan elk oog verschillende beelden weergeeft, of door een occlusiepleister op één oog te gebruiken terwijl het andere oog naar een beeld kijkt. De hersenen worden vervolgens getraind om de verschillende beelden van elk oog te verwerken en het binoculaire zicht te verbeteren.

Dichoptische therapie kan worden gebruikt om de gezichtsscherpte te verbeteren, de dieptewaarneming en het 3D-zicht te verbeteren, dubbelzien te verminderen en de visuele aandacht te verbeteren. Het kan worden gebruikt als alternatief voor ooglapjes of operaties bij de behandeling van amblyopie en scheelzien, en kan ook worden gebruikt bij de behandeling van andere binoculaire zichtstoornissen zoals convergentie-insufficiëntie.

Kijk ook eens Visietherapiesoftware.

De op videogames gebaseerde visietherapie!

Op dichoptische therapie gebaseerde videogames kunnen fungeren als oplossingen voor visietherapie door de principes van dihoptische therapie op een interactieve en boeiende manier te gebruiken.
De spellen zijn ontworpen om zich te richten op specifieke visuele verwerkingsvaardigheden, zoals gezichtsscherpte, visuele aandacht en visueel-motorische coördinatie. Naarmate de speler vordert in het spel, neemt de moeilijkheidsgraad toe, waardoor de hersenen een uitdagende en boeiende omgeving krijgen om zich aan te passen en de visuele verwerkingscapaciteiten te verbeteren.
De spellen kunnen worden gebruikt om verschillende zichtproblemen te behandelen, zoals amblyopie, strabisme en andere binoculaire zichtstoornissen, maar ook om de sportprestaties te verbeteren.
Bovendien kan het interactieve karakter van videogames de therapie boeiender en motiverender maken voor individuen, vooral kinderen, die traditionele therapiemethoden misschien saai vinden.
Bij Bynocs bieden we kant-en-klare, op videogames gebaseerde oplossingen voor visietherapie, zoals AmblyGo. We hebben ook een professioneel team van oogzorgprofessionals dat u kan voorzien van een gepersonaliseerde videogame, software voor visietherapie en een behandelplan. Neem contact met ons op om meer te weten!