Bynocs

15 enkla övningar för att behandla lata ögon: En omfattande guide för att förbättra synen

Lata ögon, medicinskt känt som amblyopi, är ett tillstånd som påverkar synen i ett eller båda ögonen. Det utvecklas vanligtvis under tidig barndom när hjärnan misslyckas med att fullständigt bearbeta visuell information från det eller de drabbade ögat, vilket leder till minskad synskärpa eller suddig syn. Detta kan resultera i att hjärnan gynnar det starkare ögat och försummar det svagare ögat, vilket leder till ett "lat" eller underutvecklat öga.

Amblyopi kan orsakas av olika faktorer, inklusive skelning (feljusterade ögon), brytningsfel (ojämn fokusering av ögonen) eller en kombination av båda. Om det lämnas obehandlat kan det påverka ett barns förmåga att se klart och kan resultera i permanent synförlust i det drabbade ögat.

Betydelsen av tidig diagnos och behandling

Tidig diagnos och behandling av lata öga är avgörande för att uppnå bästa möjliga resultat. Ju tidigare amblyopi upptäcks, desto större är chanserna för framgångsrik behandling. Det rekommenderas att barn får sina ögon undersökta av en kvalificerad ögonläkare under sina första år för att identifiera eventuella ögonproblem, inklusive lata ögon.

När det upptäcks tidigt är behandlingsalternativ för lata ögon mer effektiva. Det primära målet med behandlingen är att stärka det svaga ögat och uppmuntra hjärnan att använda båda ögonen tillsammans för bättre syn. Detta kan uppnås genom en kombination av ögonövningar, synterapi och ibland användning av ögonlappar eller andra visuella hjälpmedel.

Det är viktigt att notera att övningar och behandling för lata ögon alltid bör göras under ledning av en kvalificerad ögonläkare för att säkerställa säkerhet och effektivitet. Gör-det-själv-övningar eller ostyrda övningar kanske inte ger önskat resultat och kan potentiellt orsaka skada.

Ögonmuskelövningar för lata öga: Olika övningar för att stärka ögonmusklerna 

Svaga ögonmuskler kan spela en betydande roll i utvecklingen av lata ögon eller amblyopi. När musklerna runt ögonen är obalanserade kan det påverka ögonens inriktning och koordination, vilket leder till minskad synskärpa i det drabbade ögat. Detta kan resultera i att hjärnan gynnar det starkare ögat och försummar det svagare ögat, vilket leder till utvecklingen av lat öga.

 1. Lappning: Patching är en vanlig behandling för lata öga som innebär att det starkare ögat täcks med ett ögonlapp under en viss tid varje dag. Detta tvingar det svagare ögat att arbeta hårdare, förbättrar dess synskärpa och stärker ögonmusklerna.

Instruktioner:

 • Placera ett ögonlapp över det starkare ögat och täck det helt.
 • Uppmuntra individen att delta i visuellt stimulerande aktiviteter, som att läsa, rita eller leka med leksaker, medan han bär ögonlappen.
 • Börja med kortare varaktighet av lappningen, öka tiden gradvis allteftersom det tolereras.

 2. Nära-fjärrfokus: Den här övningen går ut på att fokusera på föremål på olika avstånd för att förbättra ögats förmåga att växla fokus mellan nära och långt avstånd, vilket kan hjälpa till med djupuppfattningen och förbättra koordinationen av ögonmusklerna.

Instruktioner:

 • Håll ett litet föremål, till exempel en penna, nära ansiktet och fokusera på det i några sekunder.
 • Flytta sedan blicken till ett avlägset föremål, till exempel en vägg eller ett träd, och fokusera på det i några sekunder.
 • Upprepa denna process, alternerande mellan nära och fjärran föremål, i cirka 5-10 minuter per session.

3. Ögonspårning: Ögonspårningsövningar går ut på att följa rörliga föremål med ögonen för att förbättra ögats förmåga att spåra föremål smidigt och exakt, vilket kan hjälpa till med koordinationen mellan de två ögonen.

Instruktioner:

 • Håll ett litet föremål, som en penna eller ett finger, på armlängds avstånd framför dig.
 • Flytta föremålet långsamt i olika riktningar medan du håller huvudet stilla och följ det med ögonen.
 • Upprepa denna övning i några minuter, fokusera på mjuka och exakta ögonrörelser.

Läs också: Topp 10 sätt som synterapi kan gynna din visuella hälsa

4. Fixering: Fixeringsövningar innebär att fokusera på ett enda stationärt föremål under en längre tid för att förbättra ögats förmåga att upprätthålla en stadig fixering, vilket kan hjälpa till med visuell stabilitet och klarhet.

Instruktioner:

 • Välj ett litet stationärt föremål, som en prick på en vägg eller en liten bild.
 • Fixera blicken på föremålet utan att blinka så länge som möjligt samtidigt som du behåller klar syn.
 • Öka gradvis fixeringens varaktighet över tiden, sikta på 1-2 minuter per session.

5. Konvergens: Konvergensövningar innebär att föra båda ögonen inåt för att fokusera på ett nära föremål, vilket kan hjälpa till med ögats förmåga att samarbeta och förbättra djupuppfattningen.

Instruktioner:

 • Håll ett litet föremål, som en penna eller en liten leksak, framför ansiktet på armlängds avstånd.
 • För sakta föremålet närmare näsan samtidigt som du håller ögonen fästa på den.
 • Stanna när du känner att dina ögon arbetar hårdare för att hålla objektet i fokus och flytta sedan sakta tillbaka objektet till sin ursprungliga position.
 • Upprepa denna process i flera minuter, med fokus på mjuka och koordinerade ögonrörelser.

6. Perifer medvetenhet: Perifera medvetenhetsövningar involverar att träna ögat att bli mer medvetet om föremål i synfältets yttre kanter, vilket kan bidra till att förbättra den övergripande visuella medvetenheten och koordinationen mellan de två ögonen.

Instruktioner:

 • Sitt i en avslappnad position och stirra rakt fram.
 • Medan du håller blicken fixerad, försök att vara medveten om föremål eller rörelser i din perifera syn utan att vrida på huvudet eller röra ögonen.
 • Öva denna övning i några minuter, öka varaktigheten gradvis över tiden.

Måste läsas: Vem kan dra nytta av synterapi?

7. Bokstavs-/sifferigenkänning: Bokstavs-/sifferigenkänningsövningar innebär att man använder visuella diagram eller kort med bokstäver eller siffror av varierande storlek för att förbättra ögats förmåga att känna igen och särskilja olika synstimuli, vilket kan hjälpa till med synskärpan och förbättra det lata ögats förmåga att bearbeta visuell information.

Instruktioner:

 • Skaffa ett visuellt diagram eller kort med bokstäver eller siffror i olika storlekar, till exempel ett ögondiagram eller ett kort med tryckta bokstäver/siffror.
 • Håll diagrammet eller kortet på ett avstånd där bokstäverna/siffrorna är något suddiga men fortfarande känns igen.
 • Be personen att identifiera bokstäverna/siffrorna på diagrammet/kortet med endast det lata ögat, samtidigt som det starkare ögat är täckt eller lappat.
 • Flytta gradvis diagrammet/kortet närmare eller längre bort för att utmana det lata ögats synskärpa och uppmuntra tydlig och exakt identifiering av bokstäverna/siffrorna.
 • Upprepa denna övning i flera minuter, öka gradvis svårighetsgraden genom att använda mindre bokstäver/siffror eller mer komplexa visuella stimuli.

8. Stereogram: Stereogram är bilder som kräver att båda ögonen samarbetar för att uppfatta en dold 3D-bild i ett mönster, vilket kan bidra till att förbättra det lata ögats förmåga att bearbeta visuell information i tre dimensioner.

Instruktioner:

 • Välj en stereogrambild, som finns i böcker eller online.
 • Håll bilden på ett bekvämt läsavstånd och be individen att fokusera på den.
 • Instruera individen att slappna av i ögonen och försöka titta "genom" bilden, så att deras ögon naturligt konvergerar och divergerar för att avslöja den dolda 3D-bilden.
 • Uppmuntra individen att öva denna övning i några minuter åt gången, öka varaktigheten gradvis allteftersom det tolereras.

9. Brock String: Brock-strängen är ett enkelt verktyg som kan användas för att förbättra ögonsamverkan och djupuppfattning genom att träna ögonen att fokusera på ett rörligt föremål samtidigt som visuell medvetenhet om andra föremål i synfältet bibehålls.

Instruktioner:

 • Knyt ett snöre till ett stillastående föremål, till exempel ett dörrhandtag, i ögonhöjd.
 • Håll den andra änden av snöret mot näsan, med snöret spänt.
 • Placera olika färgade pärlor eller föremål på olika avstånd längs strängen.
 • Fokusera på en av pärlorna samtidigt som du behåller visuell medvetenhet om de andra pärlorna längs strängen.
 • Flytta ögonen längs strängen, flytta fokus från en pärla till en annan, och försök att bibehålla klar syn på alla pärlor.
 • Öka gradvis svårighetsgraden genom att flytta pärlorna närmare eller längre bort från varandra, eller genom att lägga till fler pärlor i snöret.

10. Prismaglasögon: Prismaglasögon är speciella glasögon som kan ordineras av en ögonvårdsspecialist för att förbättra ögoninriktningen och visuell koordination genom att ändra hur ljuset kommer in i ögonen. Användningen av prismaglasögon kan underlätta utvecklingen av korrekt ögoninriktning och hjälpa till att träna ögonen att samarbeta effektivt.

Instruktioner:

 • Skaffa prismaglasögon som ordinerats av en ögonläkare.
 • Bär prismaglasögonen enligt instruktioner från specialisten, vanligtvis under specifika visuella aktiviteter, såsom läsning eller andra närsynsuppgifter.
 • Följ specialistens rekommendationer om varaktighet och frekvens för användning av prismaglasögon och rapportera eventuella förändringar eller förbättringar av synfunktionen till specialisten.

11. Datorbaserade synterapiprogram: Det finns flera datorbaserade synterapiprogram tillgängliga som kan användas för att träna ögonen och förbättra visuella färdigheter, såsom eyetracking, konvergens och visuell bearbetning. Dessa program kan användas under ledning av en ögonvårdsspecialist och kan tillhandahålla riktade övningar för att specifikt ta itu med synbrister som är förknippade med lata ögon.

Instruktioner:

 • Skaffa ett datorbaserat synterapiprogram som rekommenderas av en ögonläkare.
 • Följ programmets instruktioner för de specifika övningar och aktiviteter som tillhandahålls.
 • Använd programmet regelbundet och konsekvent, enligt specialistens rekommendationer, och rapportera eventuella förändringar eller förbättringar av synfunktionen till specialisten.

12. Balans- och koordinationsövningar: Balans- och koordinationsövningar kan hjälpa till att förbättra den övergripande motoriken och koordinationen, vilket indirekt kan gynna visuell koordination och ögonteam. Aktiviteter som att stå på ett ben, gå på en balansbalk eller utöva sporter som kräver hand-öga-koordination, som basket eller tennis, kan vara fördelaktigt för att förbättra det lata ögat.

Instruktioner:

 • Välj balans- och koordinationsövningar som är lämpliga för individens ålder och fysiska förmågor.
 • Öva dessa övningar regelbundet och gradvis öka svårighetsgraden när det tolereras.
 • Uppmuntra individen att fokusera på att upprätthålla balans och koordination samtidigt som du håller båda ögonen öppna och använder båda ögonen tillsammans.

13. Perceptuella inlärningsövningar: Perceptuella inlärningsövningar involverar upprepad övning av visuella uppgifter för att förbättra visuell bearbetning och diskrimineringsförmåga, vilket kan gynna det lata ögat genom att förbättra dess förmåga att bearbeta visuell information korrekt.

Instruktioner:

 • Välj perceptuella inlärningsövningar som är lämpliga för individens ålder och visuella förmåga. Exempel inkluderar visuell diskrimineringsuppgifter, mönsterigenkänningsuppgifter och visuella minnesuppgifter.
 • Öva dessa övningar regelbundet, följ de specifika instruktionerna för varje uppgift.
 • Öka gradvis svårighetsgraden för övningarna som tolereras, och uppmuntra individen att sträva efter noggrannhet och snabbhet i att utföra uppgifterna.

14. Ändra fokus nära långt: Denna övning hjälper till att förbättra ackommodationen (ögonens förmåga att justera fokus från nära till långt) och konvergens (ögonens förmåga att vända sig inåt för att fokusera på ett nära föremål).

Instruktioner:

 • Håll ett litet föremål, som en penna eller en penna, på armlängds avstånd framför individen.
 • Instruera individen att fokusera på föremålet och sedan långsamt föra det närmare ansiktet samtidigt som det hålls i tydligt fokus.
 • När föremålet är cirka 6-8 tum bort från ansiktet, instruera individen att långsamt flytta det tillbaka till armlängds avstånd samtidigt som du behåller tydlig fokus.
 • Upprepa denna process i flera minuter och öka gradvis hastigheten och avståndet för fokusskiftningen.

15. Visuella spårningsövningar: Visuella spårningsövningar involverar att följa ett rörligt föremål med ögonen, vilket kan hjälpa till att förbättra ögonspårningsförmågan och koordinationen mellan ögonen.

Instruktioner:

 • Välj ett litet rörligt föremål, som en boll, en leksak eller en lampa, och håll den i ögonhöjd.
 • Instruera individen att visuellt spåra föremålet när det rör sig i olika riktningar, såsom upp och ner, sida till sida och i cirklar.
 • Uppmuntra individen att hålla huvudet stilla och använda endast ögonen för att spåra föremålet.
 • Öka gradvis hastigheten och komplexiteten i rörelserna som tolereras, och träna denna övning i flera minuter åt gången.

Notera: Det är viktigt att rådgöra med en ögonvårdsspecialist, såsom en optiker eller ögonläkare, innan du påbörjar några övningar för lata ögon. Specialisten kan ge en korrekt diagnos, bestämma svårighetsgraden av tillståndet och rekommendera lämpliga övningar skräddarsydda för individens specifika behov och förmågor. Regelbunden övervakning och uppföljning med specialisten är också nödvändig för att spåra framsteg och göra eventuella nödvändiga justeringar av behandlingsplanen.

Läs också: Kan Lazy Eye behandlas hos vuxna?

Vanliga frågor: Vanliga frågor och missuppfattningar om övningar för lata ögon

För att någon behandling ska vara effektiv är det viktigt att vi är väl medvetna om tillståndet och inte vilseleds av myter. Här är några vanliga frågor som syftar till att klargöra några grundläggande tvivel.

A: Även om övningar för lata ögon avsevärt kan förbättra visuella färdigheter och stärka det svagare ögat, kanske de inte helt botar amblyopi. Det är viktigt att söka professionell hjälp från en optiker eller ögonläkare för en omfattande behandlingsplan.

 

A: Ja, det finns flera övningar som kan göras hemma för att förbättra visuella färdigheter hos ett lat öga. Det rekommenderas dock att konsultera en ögonläkare för vägledning och övervakning.

 

A: Hur lång tid det tar att se resultat från övningar för lata ögon kan variera beroende på tillståndets svårighetsgrad och konsistensen av övningarna. Det kan ta veckor till månader av regelbunden träning för att märka förbättringar.
 

A: Ja, övningar för lata ögon kan också vara effektiva för vuxna med amblyopi. Det är aldrig för sent att börja träna det svagare ögat och förbättra visuella färdigheter. Det är dock tillrådligt att rådgöra med en ögonläkare för lämpliga övningar.

 

A: Lata ögonövningar är vanligtvis inte smärtsamma. De involverar vanligtvis ögonrörelser, fokusövningar och andra visuella aktiviteter som är utformade för att vara bekväma och säkra. Det är dock viktigt att följa instruktionerna från en kvalificerad ögonläkare för att undvika obehag