Bynocs

Topp 10 sätt som synterapi kan gynna din visuella hälsa

Kämpar du eller någon du känner med synproblem som påverkar vardagen? Oavsett om det är svårt att läsa, köra bil eller arbeta vid en dator, kan visuella problem göra det utmanande att utföra vardagliga sysslor. Synterapi är ett icke-invasivt men ändå mycket effektivt behandlingsalternativ som kan lösa ett brett spektrum av synproblem och förbättra synförmågan. Från att förbättra visuell perception och bearbetning till att minska skelning och amblyopi, fördelarna med synterapi är många. 

I det här blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i de 10 bästa fördelarna med synterapi och hur det kan hjälpa dig att se bättre, leva bättre och förbättra din övergripande visuella hälsa. Genom att förstå de potentiella fördelarna med synterapi kan du fatta ett välgrundat beslut om det är rätt val för dig eller din älskade.

Vem har nytta av synterapi?

Många människor kan ha nytta av synterapi. Några av de vanligaste grupperna av människor som kan ha nytta av synterapi inkluderar:

  • Barn med synproblem som amblyopi (lat öga), skelning (korsade ögon) och synstörningar som dyslexi.
  • Vuxna med synproblem såsom binokulära synstörningar (dubbelseende, konvergensinsufficiens), förvärvade hjärnskador och synproblem orsakade av trauma.
  • Idrottare i alla åldrar som vill förbättra sina visuella färdigheter, såsom hand-öga-koordination, reaktionstid och visuell spårning, för att förbättra sina sportprestationer.
  • Personer som har drabbats av stroke eller har fått diagnosen neurologiska tillstånd som multipel skleros, traumatisk hjärnskada eller cerebral pares.
  • Individer som upplever synsymptom som huvudvärk eller ansträngda ögon orsakade av synproblem, eller de som har diagnostiserats med en specifik synstörning som närsynthet, översynthet eller astigmatism.
  • Människor som har genomgått grå starr eller annan ögonoperation och behöver rehabilitera sin syn.
  • Individer som har lässvårigheter, svårigheter med öga-handkoordination eller de som upplever svårigheter i skolan eller på jobbet på grund av synproblem.

Det är värt att notera att synterapi inte är en lösning som passar alla och inte alla kommer att ha nytta av det. En ögonundersökning och konsultation med en synterapeut är nödvändig för att avgöra om synterapi är lämplig och fördelaktig.

Läs också: Vad är synterapi? Hur är det till hjälp vid behandling av synproblem?

Vad är synterapi?

Synterapi fungerar genom att rikta in sig på specifika områden i synsystemet, inklusive ögonen, hjärnan och nerverna som förbinder dem. Terapin inkluderar en mängd olika övningar och aktiviteter som fokuserar på att förbättra visuella färdigheter såsom ögonkoordination, fokusering och spårning. Dessa övningar kan hjälpa till att stärka musklerna i ögonen, förbättra hjärnans förmåga att bearbeta visuell information och koppla om neurala anslutningar.

Dessutom kan synterapi också ta itu med problem med binokulär syn, vilket är ögonens förmåga att arbeta tillsammans som ett team. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för personer som upplever dubbelseende, korsade ögon eller lata ögon. Behandlingen kan riktas mot specifika områden i ögonen såsom extraokulära muskler, ciliärmuskeln, näthinnan, synnerven och synbarken i hjärnan.

Terapin utförs vanligtvis under ledning av en optiker eller ögonläkare som är specialiserad på synterapi. Behandlingsplanen skräddarsys utifrån patientens specifika synproblem och mål. Med regelbundna terapisessioner kan patienter se betydande förbättringar i sina visuella färdigheter och övergripande visuell hälsa.

Måste läsas: Synterapiövningar för lata öga

Observera att alla synterapier är baserade på konceptet neuroplasticitet. Neuroplasticitet avser hjärnans förmåga att förändras och anpassa sig som svar på nya erfarenheter eller träning.

Topp 10 fördelar med synterapi

Synskärpa är måttet på en persons förmåga att se klart och skarpt. Synskärpa är en viktig aspekt av övergripande synhälsa och kan påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive brytningsfel (närsynthet, långsynthet och astigmatism), grå starr, makuladegeneration och andra ögonsjukdomar.

Synterapi kan hjälpa till att förbättra synskärpan genom att specifikt inrikta sig på de anatomiska konstruktionerna av synsystemet, som bestämmer skärpan. Synterapi fungerar genom att ge synupplevelser som skiljer sig från vad hjärnan är van vid, vilket i sin tur hjälper till att koppla om neurala förbindelser, skapa nya vägar i hjärnan och stärka befintliga.

Till exempel, när en person har ett brytningsfel, som närsynthet, har hjärnan lärt sig att bearbeta visuell information på ett visst sätt för att kompensera för felet. Synterapi kan hjälpa till att träna om hjärnan att bearbeta visuell information på ett annat sätt, vilket kan leda till en förbättring av synskärpan.

En studie publicerad i Journal of Behavioral Optometry fann att 74% av patienter med amblyopi (lat öga) som fick synterapi visade en förbättring av synskärpan. 

Synterapi kan användas för att behandla skelning och amblyopi genom att omträna ögonen och hjärnan för att samarbeta mer effektivt.

För skelning kan terapin inkludera övningar för att rikta in sig på de extraokulära musklerna, för att hjälpa ögonen att anpassa sig ordentligt och förbättra koordinationen mellan de två ögonen, detta kan göras genom ögonlappar, ocklusion eller andra synterapiövningar som tvingar fram användningen av det drabbade ögat.

För amblyopi kan behandlingen inkludera övningar för att förbättra synskärpan i det drabbade ögat, till exempel att använda traditionella bestraffningstekniker som ögonlappar eller använda linser som suddar synen på det starka ögat. Eller moderna dikoptiska terapibaserade videospelsvisionsterapier.

En metaanalys publicerad i Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus fann att synterapi är effektiv för att förbättra ögoninriktningen hos patienter med skelning, och det är också effektivare än att lappa ensam vid behandling av amblyopi.

Visuell perception och bearbetning avser hjärnans förmåga att förstå informationen som ögonen tar in, och synterapi kan bidra till att förbättra denna förmåga. Visuell perception och bearbetning involverar flera delar av hjärnan, inklusive den primära visuella cortexen, de occipitalloberna och parietalloberna.

Under synterapi deltar patienter i en serie visuella övningar som stimulerar dessa delar av hjärnan att bearbeta visuell information på ett annat sätt.

Till exempel kan visuell perceptionsövningar involvera att identifiera och matcha mönster, spåra rörliga föremål eller slutföra visuella pussel. Dessa övningar kan hjälpa till att förbättra hjärnans förmåga att bearbeta visuell information och kan vara till nytta för personer med synstörningar som dyslexi.

Visuell-motorisk integration hänvisar till hjärnans förmåga att koordinera visuell information med kroppens rörelser. Det involverar koordination av ögonen, händerna och kroppen för att utföra uppgifter som att skriva, rita och idrotta.

I synterapi deltar patienter i en serie visuella övningar som stimulerar lillhjärnan, hjärnstammen och nackloberna, som alla är ansvariga för att koordinera visuell information med rörelse.

Till exempel kan visuell-motoriska övningar inkludera aktiviteter som att spåra en linje med en penna, följa ett rörligt mål eller spela sportspecifika övningar. Dessa övningar hjälper till att förbättra hjärnans förmåga att bearbeta visuell information och samordna den med rörelse, vilket kan vara fördelaktigt för personer som kämpar med att skriva eller idrotta.

Läs också: Är ortoptik och synterapi samma sak?

Synterapi kan hjälpa till att förbättra inlärnings- och läsförmågan genom att ta itu med underliggande synproblem som kan påverka en persons förmåga att bearbeta visuell information. Denna typ av terapi kan förbättra visuella färdigheter som synskärpa, visuell uppmärksamhet, visuellt minne och visuell-spatiala färdigheter.

Till exempel kan skärpeövningar användas för att förbättra synens klarhet, vilket kan vara fördelaktigt för personer som kämpar med att läsa finstilt. Visuella uppmärksamhetsövningar kan användas för att förbättra förmågan att fokusera på en specifik uppgift, vilket kan vara fördelaktigt för personer som kämpar med att hålla fokus medan de läser. Visuella minnesövningar kan användas för att förbättra förmågan att komma ihåg visuell information, vilket kan vara fördelaktigt för personer som kämpar med att memorera fakta eller information.

Visuell-spatiala övningar kan användas för att förbättra förmågan att uppfatta och förstå de rumsliga relationerna mellan objekt, vilket kan vara fördelaktigt för människor som kämpar med att förstå diagram, kartor och diagram.

Synterapi kan användas för att behandla de synsymptom som är förknippade med traumatiska hjärnskador (TBI.) Traumatiska hjärnskador (TBI) kan orsaka skada på hjärnan, vilket kan påverka synsystemet och resultera i synsymptom som dubbelseende, synfält förlust och problem med visuell uppmärksamhet och visuell perception.

Synterapiövningar som är inriktade på den primära synbarken, som ligger i nackloberna, är till hjälp för att hantera symtom på synfältsförlust. Övningar utformade för att stimulera parietalloberna, som ligger längst upp och baksidan av hjärnan, är till hjälp för att hantera visuell uppmärksamhet och visuella perceptionssymtom. Synterapier riktade mot lillhjärnan kan behandla symtom som hand-öga-koordination.

En studie publicerad i Journal of Rehabilitation Research and Development 2016 fann att synterapi var effektiv för att förbättra visuell-motorisk koordination, visuell uppmärksamhet och visuell-spatiala förmågor hos individer med TBI. Studien inkluderade 20 individer med TBI som genomgick i genomsnitt 20 timmars synterapi, och fann att alla deltagare visade signifikanta förbättringar i visuell-motorisk koordination och visuell uppmärksamhet.

Synterapi kan förbättra sportprestanda genom att ta itu med underliggande synproblem som kan påverka en idrottsmans visuella bearbetningsförmåga och motoriska koordination. Dessa synproblem kan uppstå som ett resultat av olika faktorer såsom dålig synskärpa, dålig binokulär syn eller synstörningar. 

En mängd olika synterapiövningar inklusive visuell-motoriska koordinationsövningar, visuella uppmärksamhetsövningar, visuell perception och minnesövningar och visuell-spatiala övningar används i kombination för att förbättra en idrottsmans fysiska och mentala förmågor. 

Ögonansträngning och huvudvärk kan uppstå som ett resultat av synproblem som dålig synskärpa, dålig binokulär syn eller synstörningar. Dessa synproblem kan få hjärnan att arbeta hårdare för att bearbeta visuell information, vilket kan leda till trötthet och påfrestningar för ögonen, vilket resulterar i huvudvärk och ansträngda ögon.

Förutom de typiska synterapiövningarna som stimulerar, stärker och lugnar nerverna och neurala förbindelser (mellan ögat och hjärnan) tar den också upp synproblem som gör att ögonen måste överkompensera, såsom en konvergensbrist, vilket leder till ögontrötthet och huvudvärk.

En studie publicerad i Journal of Behavioral Optometry 2017 fann att synterapi var effektiv för att minska symtom på ansträngda ögon och huvudvärk hos individer med konvergensinsufficiens. Studien inkluderade 40 deltagare som genomgick synterapi och fann att 85% av deltagarna rapporterade en minskning av symtom på ansträngda ögon och huvudvärk.

Synterapier kan presentera sig som icke-invasiva alternativ vid flera tillfällen, såsom att behandla amblyopi, skelning, synstörningar, visuella-motoriska integrationsstörningar, synprocessstörningar och förbättra idrottsprestationer. De kan vara ett alternativ till ögonlappar, operation eller medicinering. Det är dock viktigt att rådgöra med en läkare som är specialiserad på området för att avgöra om synterapi är det bästa alternativet för ett specifikt fall.

 

Synterapier är stora välgörare för ögon- och nervhälsa. Även om du inte lider av något specifikt visuellt eller neuralt tillstånd – kan du överväga synterapier för att lyfta ditt allmänna välbefinnande. Deras unika förmåga att träna specifika områden i vår hjärna, nervsystem och visuella system, gör dem till den idealiska lösningen för att—förbättra våra syn- och nervförmågor, och ibland hjälper oss till och med att deprimeras!

Lyft din ögonhälsa med dikoptisk-terapibaserade moderna videospelsterapier

Dikoptisk terapi är en typ av synterapi som används för att behandla binokulära synstörningar som amblyopi (lat öga) och skelning (korsade eller feljusterade ögon). Ordet "dikoptisk" kommer från de grekiska orden "di" som betyder "två" och "optisk" som betyder "ögat", vilket hänvisar till användningen av olika bilder som presenteras för varje öga.

Terapin fungerar genom att träna ögonen att samarbeta genom att ge olika visuella input till varje öga. Detta kan uppnås genom att använda speciella glasögon eller skyddsglasögon som visar olika bilder för varje öga, eller genom att använda ett ocklusionsplåster på ena ögat medan det andra ögat tittar på en bild. Hjärnan tränas sedan i att bearbeta de olika bilderna från varje öga och att förbättra binokulär syn.

Dikoptisk terapi kan användas för att förbättra synskärpan, förbättra djupuppfattning och 3D-seende, minska dubbelseende och förbättra synuppmärksamhet. Det kan användas som ett alternativ till ögonlappar eller kirurgi vid behandling av amblyopi och skelning, och kan också användas vid behandling av andra binokulära synstörningar såsom konvergensinsufficiens.

Kolla också in Programvara för synterapi.

Den videospelsbaserade synterapin!

Dikoptisk terapi-baserade videospel kan fungera som synterapilösningar genom att använda principerna för dikoptisk terapi på ett interaktivt och engagerande sätt.
Spelen är designade för att rikta in sig på specifika visuella bearbetningsförmågor som synskärpa, visuell uppmärksamhet och syn-motorisk koordination. När spelaren går vidare genom spelet ökar svårighetsgraden, vilket ger en utmanande och engagerande miljö för hjärnan att anpassa sig och förbättra visuella bearbetningsförmåga.
Spelen kan användas för att behandla olika synproblem som amblyopi, skelning och andra binokulära synstörningar, samt för att förbättra sportprestanda.
Dessutom kan den interaktiva karaktären hos videospel göra terapin mer engagerande och motiverande för individer, särskilt barn, som kan tycka att traditionella terapimetoder är tråkiga.
På Bynocs tillhandahåller vi nyckelfärdiga videospelsbaserade synterapilösningar som AmblyGo. Vi har också ett professionellt team av ögonvårdspersonal att förse med ett personligt videospel, mjukvara för synterapi och en behandlingsplan. Kontakta oss att veta mer!