Bynocs

Videospelsterapi ger positiva resultat vid amblyopibehandling - Bynocs

På Bynocs har vi utvecklat en modern videospelsbaserad behandling för amblyopibehandling som är mindre påträngande och ger genuint långvariga resultat jämfört med traditionella behandlingsalternativ. Den videospelsbaserade lösningen innehåller modern teknik för att öka lösningens interaktivitet och åtgärdar grundorsaken till amblyopi med ett mångfacetterat tillvägagångssätt. Detta unika med videospelsterapi ger den ett övertag över traditionella behandlingar. 

Amblyopi, allmänt känd som "lat öga", är en neuroutvecklingssynstörning som drabbar miljontals individer över hela världen. Detta tillstånd är inbäddat i den mänskliga hjärnans invecklade arbete och erbjuder unika utmaningar och hinder för dem som lever med det. De senaste framstegen inom neurovetenskapen har dock banat väg för innovativa terapier som utnyttjar kraften i videospel för att revolutionera behandling av amblyopi.

5 vanligaste svårigheterna vid amblyopi (lat öga)

Att leva med Amblyopia ställer individer inför unika utmaningar som kan påverka olika aspekter av deras dagliga liv. Här är några viktiga svårigheter som man ofta stöter på:

 • Amblyopi kan störa förmågan att bedöma avstånd eller navigera i tredimensionella miljöer med tillförsikt.
 • Svårigheter med uppgifter som kräver exakt visuell vägledning, som att fånga en boll eller hälla vätska.
 • Amblyopi kan göra det svårare att följa textrader smidigt och bibehålla ett konsekvent fokus, vilket leder till lägre läshastigheter.
 • Att känna igen ansikten eller urskilja subtila ansiktsuttryck kan vara mer utmanande för individer med amblyopi.
 • Vissa yrken som kräver exakta visuella skärpa, såsom piloter, förare eller konstnärer, kan innebära ytterligare utmaningar för individer med amblyopi.

5 vanliga svårigheter i amblyopi i tabellform:

1. Utmaningar för djupuppfattning och rumslig medvetenhet

2. Svårigheter med uppgifter som kräver visuell precision

3. Försämrad läshastighet och smidig textspårning

4. Utmaningar i ansiktsigenkänning och tolkning av uttryck

5. Potentiella begränsningar i vissa yrken som kräver exakt synskärpa

 

Läs också: 15 enkla övningar för att behandla lata ögon!

 

Grundorsaken till amblyopi (lat öga)

I sin kärna härrör Amblyopi från en frånkoppling mellan ögonen och hjärnan under kritiska utvecklingsstadier av synen. Det uppstår när ett öga inte uppnår normal synskärpa, vilket leder till en obalans i hjärnans bearbetning av visuell information. Denna obalans kan uppstå på grund av faktorer som skelning (ögonfel), brytningsfel (t.ex. närsynthet eller långsynthet) eller förlust av visuell input på grund av ögonrelaterade problem.

Neurovetenskaplig forskning har avslöjat att Amblyopi främst påverkar hjärnans visuella cortex - regionen som ansvarar för att bearbeta och tolka visuella stimuli. Hos amblyopiska individer skickar det drabbade ögat svagare signaler till hjärnan, vilket leder till en minskad anslutning och minskat utnyttjande av det ögats visuella input. Med tiden, om det lämnas obehandlat, kan detta resultera i permanent synförlust.

Läsa: Amblyopia (Lazy Eye) spel för barn Roliga och interaktiva

Modern videospelsorienterad terapi för amblyopipatienter

Under de senaste åren har videospelsorienterade terapier dykt upp som ett banbrytande tillvägagångssätt för att behandla amblyopi. Genom att dra nytta av videospelens medfödda attraktionskraft har dessa innovativa terapier förändrat sättet att hantera synstörningar. Istället för traditionella lappningsövningar eller monotona övningar erbjuder videospel ett engagerande och interaktivt medium för behandling av amblyopi.

Börja se resultat med bara 30-40 sessioner

På Bynocs har vi utvecklat videospelslösningar för både vuxna och barn med Amblyopi som enkelt kan spelas hemma. Våra videospel är utvecklade av veteraningenjörer och ögonläkare baserat på principerna för Dichoptic-teorin.

Lösningen, vanligtvis uppdelad i 30-40 sessioner, använder tekniker som neuroplasticitet, kikare träning, sensorisk integration, perceptuell inlärning, kontrastbalansering och mer! Funktionerna och stimulanserna i våra videospel kan enkelt anpassas efter patientens unika visuella tillstånd. Lösningen integreras också med analysmjukvara som skapar delbara framstegsrapporter från videospelets resultat och poäng. Dessa rapporter kommer att visa sig mycket fördelaktiga för din behandling när de delas med din läkare.

Videospelsterapi ökar engagemanget och förbättrar följsamheten vid amblyopibehandling

En av de anmärkningsvärda fördelarna med videospelsbaserade terapier är deras förmåga att fängsla och engagera patienter, särskilt barn. Genom att integrera Amblyopia-behandling inom ramen för njutbart spel, kan videospel effektivt motivera individer att aktivt delta i terapisessioner. Detta ökade engagemang leder till förbättrad överensstämmelse med behandlingsprotokoll, eftersom patienterna är mer benägna att följa terapiregimer när de uppfattar dem som roliga och underhållande upplevelser.

Kolla upp: Amblyopi (lata ögon) behandling hos vuxna

8 nyckelstrategier för behandling av transformativ amblyopi

Bynocs's Amblyopia Lata ögonbehandling överväger alla aspekter av neuroutveckling för att tillhandahålla en långsiktig lösning:

 • Neural plasticitet och visuell utveckling

Terapin drar fördel av hjärnans anmärkningsvärda kapacitet för neural plasticitet, vilket gör att den kan koppla om och anpassa sig som svar på sensoriska input. I samband med Amblyopia, där hjärnan har undertryckt eller begränsat input från det svagare ögat, är målet att främja neurala anslutningar och stärka den visuella vägen förknippad med det ögat.

 • Binokulär synstimulering

Den videospelsbaserade terapin betonar binokulär synstimulering, vilket innebär att olika visuella stimuli presenteras för varje öga samtidigt. Genom att engagera båda ögonen i de visuella uppgifterna i spelet syftar terapin till att uppmuntra hjärnan att bearbeta och integrera visuell information från båda ögonen, vilket främjar utvecklingen av binokulärt seende.

 • Uppmärksamhetsfokus och återkopplingsmekanismer

Under spelet riktas individens uppmärksamhet mot specifika visuella signaler, mål eller utmaningar som presenteras i spelet. Denna fokuserade uppmärksamhet hjälper till att aktivera de neurala kretsar som är associerade med visuell bearbetning och förbättrar hjärnans svar på det svagare ögats input. Dessutom ger spelet feedback i realtid, förstärker korrekta visuella svar och underlättar inlärning.

 • Sensorisk integration och perceptuellt lärande

Upprepad engagemang med visuella uppgifter i videospelet främjar sensorisk integration och perceptuell inlärning. När hjärnan tar emot och bearbetar visuell information från det svagare ögat, lär den sig att extrahera relevanta visuella egenskaper, urskilja fina detaljer och uppfatta djupled. Denna perceptuella inlärning underlättar förbättringen av synskärpan och andra synfunktioner.

 • Kontrastbalansering och visuell stimulering

Videospelsbaserad terapi innehåller ofta kontrastbalanserande tekniker, där kontrasten hos de visuella stimuli som presenteras för det svagare ögat gradvis ökas. Denna kontrollerade ökning av kontrasten hjälper till att övervinna dämpningen av det svagare ögat och uppmuntrar dess aktiva deltagande i visuell bearbetning. Terapin ger också en rik visuell miljö, stimulerar synsystemet och främjar neural aktivitet och anslutningsmöjligheter.

 • Neural synkronisering och plastiska förändringar

Genom det synkroniserade engagemanget av båda ögonen och den upprepade aktiveringen av neurala kretsar associerade med visuell bearbetning, främjar terapin neural synkronisering och plastiska förändringar i det visuella systemet. Detta inkluderar att stärka förbindelserna mellan neuroner, förfina synaptisk effektivitet och förbättra koordinationen mellan visuella områden i hjärnan. Dessa förändringar bidrar till förbättrad synskärpa och binokulär syn.

 • Konsolidering och överföring av lärande

När terapin fortskrider genomgår hjärnan en konsolidering av de inlärda visuella färdigheterna och strategierna. Dessa nyförvärvade visuella förmågor börjar generaliseras bortom terapimiljön och överförs till verkliga situationer. Hjärnans förbättrade kapacitet för binokulärt seende och förbättrade visuella bearbetning sträcker sig gradvis till olika dagliga aktiviteter, vilket förbättrar den funktionella synen.

 • Långsiktigt underhåll och stabilitet

Terapin syftar till att etablera långsiktig stabilitet och upprätthålla visuella vinster. Regelbundna uppföljningssessioner och pågående visuella övningar hjälper till att förstärka de neurala anslutningarna och upprätthålla förbättrade visuella förmågor. Hjärnans fortsatta engagemang med de visuella uppgifterna i videospelet säkerställer upprätthållandet av neural plasticitet, förhindrar regression och stödjer varaktig visuell förbättring.

Genom att utnyttja principerna för neural plasticitet, binokulär synstimulering, perceptuell inlärning och neural synkronisering, utnyttjar videospelsbaserad terapi för Amblyopia hjärnans inneboende förmåga att anpassa sig och omorganisera. Genom detta omfattande tillvägagångssätt främjar terapin omkopplingen av neurala anslutningar, vilket gör det möjligt för individer med amblyopi att uppleva betydande förbättringar i synskärpa, binokulär syn och övergripande synfunktion.

7 viktiga steg för en framgångsrik introduktion av Bynocs videospelsbaserade amblyopiterapi


Ombord på Bynocs videospelsbaserade amblyopiterapi. Byncos videospelsbaserade lösning för behandling av Amblyopia involverar en sömlös onboardingprocess utformad för att säkerställa en smidig och framgångsrik resa för individer som söker synförbättring. Här är de viktigaste stegen som är involverade i introduktionen av vår videospelsbaserade lösning:

 • Inledande konsultation och bedömning: Under den första bedömningen diskuteras individens sjukdomshistoria, visuella utmaningar och behandlingsmål.

 

 • Tester för kontroll av patientlösningskompatibilitet: Hos Bynocs inkluderar våra lösningar en provperiod. Alla patienter får prova våra lösningar för att bedöma om lösningen är rätt passform för patientens natur Amblyopi. 

 

 • Introduktion till terapiprogrammet: Detta inkluderar en översikt över hur behandlingen fungerar, de förväntade fördelarna och behandlingstidslinjen. Alla frågor eller funderingar behandlas för att säkerställa en tydlig förståelse av terapiprocessen.

 

 • Utveckling av personlig behandlingsplan: Behandlingsplanen tar hänsyn till svårighetsgraden av amblyopi, ålder, synförmåga och andra relevanta faktorer. Denna anpassning säkerställer att terapin är skräddarsydd för att möta individens specifika behov och mål, vilket optimerar potentialen för synförbättring.

 

 • Bekantskap med videospelsplattformen: Individen ges tillgång till nödvändig programvara eller applikationer, samt vägledning om hur man navigerar på plattformen. Tydliga instruktioner finns om hur du ställer in och konfigurerar systemet för att säkerställa en sömlös och njutbar spelupplevelse.

 

 • Gradvis intensitet och progression: Behandlingen ökar gradvis i intensitet och svårighetsgrad med tiden. När individen utvecklas och uppnår milstolpar, blir de visuella övningarna mer utmanande för att kontinuerligt stimulera och förbättra synsystemet. 

 

 • Vägledning och utbildning: Individer får omfattande utbildning om hur man utför terapiövningarna, inklusive information om hållning, avstånd och rekommenderade inställningar. De guidas om hur man navigerar genom olika nivåer, förstår visuella ledtrådar och använder alla ytterligare verktyg eller tillbehör som krävs för terapin.

 

 • Löpande support och kommunikation: Under hela terapiresan ges löpande stöd och kommunikation för att lösa eventuella frågor eller bekymmer som kan uppstå. Regelbundna incheckningar med vårdpersonal hjälper till att spåra framsteg, diskutera utmaningar och göra nödvändiga justeringar av behandlingsplanen.

 

 • Framstegsövervakning och firande av milstolpar: Den videospelsbaserade lösningen inkluderar vanligtvis framstegsövervakningsmekanismer som spårar individens visuella förbättringar över tid. Rapporter kan genereras från milstolpar och prestationer i spelet och delas med läkare.

 

Introduktion av den videospelsbaserade lösningen sätter individer på väg mot synförbättring. Med personliga behandlingsplaner, omfattande utbildning, kontinuerligt stöd och framstegsövervakning säkerställer introduktionsprocessen en positiv och stärkande upplevelse när individer ger sig ut på sin resa mot förbättrad synskärpa och en ljusare framtid för sin synhälsa.

Vi uppmuntrar alla individer som letar efter ett mindre påträngande behandlings-/operationsalternativ för Amblyopia att ta kontakt med oss. Vi är alltid ivriga att hjälpa och vägleda dig med din amblyopidiagnos, behandling och hantering. Kontakta oss för att noggrant förstå hur våra videospelsbaserade lösningar fungerar, hur du kan ombord och använda lösningen och hur de kan anpassas för att behandla ditt unika tillstånd.